2008 World Economic Situation and Prospects

0
729

2008 World Economic Situation and Prospects vart lansert forrige veke. Rapporten vert gitt ut av FN sitt departement for økonomiske og sosiale saker, FN sin konferanse om handel og utvikling, samt FN sine fem regionale kommisjonar. Rapporten gjer greie for global økonomisk vekst og utsyn for verdsøkonomien. Rapporten set også søkjelys på global økonomisk policy og utviklingsspørsmål, og vil verte vist til under diskusjonar i ulike FN-einingar dette året. Du kan finne meir informasjon og mediamateriale på websida.

Les heile rapporten her.