Viktig støtte til bærekraftig energi

0
665
vind

vind
«Å oppnå bærekraftig energi for alle er ikke bare mulig, men helt nødvendig. Det er den gylne tråd som binder sammen utvikling, sosial inkludering og beskyttelse av miljøet», sa generalsekretæren ved Rio+20 i Rio de Janeiro, Brasil.

Da Ban Ki-moon talte på FNs konferanse for bærekraftig utvikling (Rio+20) kunngjorde generalsekretæren at mer enn 100 forpliktelser og tiltak allerede er blitt mobilisert med støtte fra FN-initiativet «Global bærekraftig energi for alle».

Initiativet for «bærekraftig energi for alle«, som ble lansert i september 2011, samler regjeringer, næringslivet og sivilsamfunnets grupper til en kamp for å gjøre verdens energisystemer lettere tilgjenglig, renere og mer effektiv. Initiativet er designet for å bidra til en global innsats som støtter tre målsetninger som alle henger sammen. De skal oppnås innen 2030 for å sikre universell adgang til moderne energitjenester, doble den globale energieffektiviteten og fordoble andelen av fornybar energi.

Det internasjonale energibyrået har anslått at 1.3 milliarder mennesker, én av fem globalt, mangler elektrisitet til lys i hjemmet eller til å drive foretning. Dobbelt så mange av det tallet, nesten 40 prosent av verdens befolkning, er avhengig av tre, kull, trekull eller dyreavfall for å lage mat. Dette resulterer i giftig røyk som forårsaker lungesykdommer og død.

«Microsoft» er en av virksomhetene fra den private sektor som har forpliktet seg til å bli karbonnøytral. Firmaet vil lage en intern karbonavgift som skal gjelde for Microsofts forretninger i over 100 land. Det italienske energiselskapet «Eni» har øremerket omkring 5 milliarder dollar til å oppnå reduksjonsmål for avbrenning av gass og kullstoffer. «Alliansen Renault-Nissan» har bevilget cirka 5 milliarder dollar

til å kommersialisere rimelig biler uten utslipp.

Og medlemmer av rockebandet «Linkin Park», som deltok i «Rio Social», har endelig lansert en kampanje som oppfordrer verdens ledere til å stoppe energifattigdom.