FN: Migranters menneskerettigheter må beskyttes.

0
676
The death toll from the tragedy off Lampedusa stands at over 300, but searchers fear there may still be more. Photo: UNHCR/ANSA

The death toll from the tragedy off Lampedusa stands at over 300, but searchers fear there may still be more. Photo: UNHCR/ANSA

14. OKTOBER, 2013 – FNs generalsekretær Ban Ki-moon kaller på tiltak fra det internasjonale samfunnet som beskytter rettighetene til migranter og forebygger lignende tragiske hendelser, etter at enda et skip har kantret utenfor den italienske øya Lampedusa.

«Generalsekretæren er svært bedrøvet over nyheten om menneskelivene som gikk tapt da enda et skip kantret utenfor Lampedusa bare få dager etter kantringen som krevde over 300 menneskeliv,» Sa generalsekretærens talsperson i en uttalelse.

Ifølge media skal minst 27 menneskeliv ha gått tapt, mens 221 ble reddet etter at skipet de var ombord i kantret utenfor kysten av Lampedusa. Generalsekretærens talsperson oppfordret i sin uttalelse tiltak som går til roten av problemet og tar hensyn til menneskerettighetene og sårbarheten til migrantene.

FNs høykomissær for flyktninger (UNHCR) har tidligere oppfordret til en bredere ansvarsfordeling innad i den europeiske union når det gjelder behandlingen av asylsøknader og for å finne langvarige løsninger for mennesker som trenger internasjonal beskyttelse.

«Med 311 bekreftet omkommet er tragedien ved Lampedusa allerede en av de dødeligste hendelsene vi har registrert den siste tiden,» sa UNHCR talsperson Adrian Edwards. Lampedusa står nå overfor «seriøs overbefolkning» sa Edwards og forklarte at 1200 personer for øyeblikket opptar fasiliteter med en kapasitet til å romme 250 personer.

UNHCR ønsket uttalelser fra europa kommisjonens president Jose Manuel Barroso velkommen tidligere denne uken. Han fremhevet behovet for tiltak som inkluderer en økt kapasitet for å redde personer ombord i skip som kantrer og en bedret overvåkning for å spore skip.