Månedens nyhetsbrev: Militær opp- og nedrustning

0
758


Mai 2014 – I månedens nyhetsbrev takler vi intet mindre enn verdenskrig, de globale militærutgiftene og FNs kamp for nedrustning. En kamp som består, siden 40 timer med militærutgifter tilsvarer hele det årlige fredsbevaringsbudsjettet i FN. Men nåde den som gir seg: Rosenes kriger Michael Douglas gir deg 10 konkrete tips til hvordan du kan bidra til nedrustning. Vi har også sett på Det nordiske råd sitt siste temamøte, som bar preg av urolighetene i Ukraina, og 1. verdenskrig fra et nordisk perspektiv. Les nyhetsbrevet her.