Fistula – livsfarlig, utbredt, glemt

0
716


23. MAI, 2014 – Fistula rammer mellom 50 000 – 100 000 kvinner hvert år. Mer enn to millioner kvinner i Afrika, Asia og den arabiske regionen lever med ubehandlet fistula. Utbredelsen av fistula avslører store mangler innen helsesektoren i mange land hvor kvinner ikke får hjelpen de trenger.

Obstetrisk fistula, også kjent som fødselsfistel, er et hull i fødselskanalen forårsaket av en langvarig fødsel uten tilgang til nødvendig medisinsk utstyr og pleie. Dette kan føre til kronisk inkontinens og i de fleste tilfeller et dødfødt barn.

Lukten av urin, avføring eller begge deler er konstant og ydmykende. Berørte kvinner blir derfor ofte utstøtt av sine familier. Uten behandling kan fistula føre til kroniske medisinske problemer, som for eksempel sår, nyresykdom og nerveskader i beinene. Vanligvis kan skaden repareres med kirurgi, men behandlingen er ofte dyr. Problemet er at det fleste kvinner med fistula ikke er klar over at disse tjenestene er tilgjengelige og at de ofte ikke har råd til det uansett.

23. mai markerer land over hele verden Verdensdagen for kampen mot fistula. Målet er å øke bevissthet, fremheve fremskrittene som har blitt gjort det siste tiåret og skaffe ny politisk og økonomisk støtte til avskaffelsen av denne livsfarlige, utbredte og glemte skaden.

Den gode nyheten er at vi allerede vet hvordan problemet kan løses: gjennom forebyggende arbeid, behandling og rehabilitering. FNs generalsekretær Ban Ki-moon sier at «registreringen av hver eneste kvinne som har fistula kan sikre at flere får tilgang til behandling, at overlevende holder seg friske og at barnene deres får vokse opp».

La oss arbeide for at denne globale helsekrisen utryddes en gang for alle verden over.