Norges prioriteringer i generalforsamlingen

0
725

25 September 2012 FNs 67. Generalforsamling innledes med høynivåuka 24.– 28. september 2012. Flere regjeringsmedlemmer inngår i den norske delegasjonen, under ledelse av statsministeren.

Norges prioriteringer

I år holdes det høynivåmøte om rettsstatsprinsipper (”Rule of law”) mandag 24. september nasjonalt og internasjonalt. Høynivåmøtet er den delen av åpningen av generalforsamlingen hvor statsledere deltar. Andre sentrale spørsmål for Norge ventes å bli situasjonen i Nord-Afrika og Midtøsten, samt situasjonen mellom Sudan og Sør-Sudan.

Forhandlinger om FNs bidragskala, oppfølgingen av FNs konferanse om bærekraftig utvikling (Rio+20), tusenårsmålene, barnedødelighet og mødrehelse er andre temaer som norske myndigheter vil ha et spesielt fokus på. I følge FN-delegasjonens nettsider:

”Norge skal være pådriver for alle Tusenårsmålene fram mot og etter 2015. Tusenårsmålene om mødrehelse, universell tilgang til reproduktive helsetjenester og reduksjon av barnedødelighet er særskilte satsingsområder for Norge, blant annet ved at statsministeren leder FNs Kommisjon for livsviktige medisiner for kvinner og barn sammen med Nigerias president.”

Norge er opptatt av at FN skal arbeide effektivt og resultatorientert.  Ressursbruk og effektivisering fremheves:

”FN bør stadig forbedre samordning av innsatsen i medlemslandene. Videre er det behov for bedret sikkerhet for FN-personell.»

Trygve Lie-symposiet

Årlig inviterer norske Utenriksdepartementet og International Peace Institute (IPI) til symposium om fundamentale rettigheter. I år er tema Stater i omveltning – å sikre like rettigheter og deltagelse for alle.

De politiske og sosiale omveltningene i Midtøsten og Nord-Afrika er utfordrende for stater som forsøker å bevege seg i demokratiserende retning. Å sikre menneskerettigheter og samfunnsdeltagelse er en utfordring.

Utenriksministere og representanter fra sivilsamfunnet kommer på møtet for å dele erfaringer i en debatt som skal ledes av den norske utenriksminister. Årets symposium er det femte i rekken.

På talelisten finner vi utenriksminister i Tunisia, Rafik Ben Abdessalem, utenriksminister i Tunisia R.M. Marty M. Natalegawa, medgrunnlegger av 6.april-bevegelsen i Egypt, Esraa Abdel Fattah, og Alaa Murabit, grunnlegger av Voice of Libyan Women.

Symposiet er oppkalt etter FNs første generalsekretær, Trygve Lie som kom fra Grorud i Oslo.
•    Følg Trygve Lie-symposiet på Twitter: #TrygveLie

Kilde: FN-sambandet