Vinnere av FNs menneskerettighetspris 2008

0
720

FN generalforsamling etablerte prisen for 40 år siden for å hedre ”enestående innsats for menneskerettigheter”. Prisen vil bli presentert på en seremoni i New York 10. desember for å markere 60-års jubileet for De universelle menneskerettighetene.

Årets vinnere er Loise Arbor, Benazir Bhutto, Ramsey Clark, Dr. Carolyn Gomes, Dr. Denis Mukwege og Sr. Dorothy Stang samt organisasjonen Human Rights Watch.

De seks vinnerne inkluderer en doktor som jobber i Kongo med å behandle kvinner og jenter for seksuell vold, Denis Mukwege. Han har grunnlagt og jobber ved General Referral Hospital i Panzi, der de mottar rundt ti til tolv kvinner og jenter hver dag som trenger behandling etter seksualisert vold.  

Dorothy Stang er en nonne som jobbet for rettighetene til de fattige og jordløse urmenneskene i Brasil. Hun ble myrdet i Anapü i Brazil i 2005. Til tross for mange dødstrusler kjempet Stang for de fattiges rettigheter i nesten 40 år.

FNs forrige høykommissær for menneskerettigheter, Louise Arbor, er også blant årets vinnere. Hun var hoveddommer for de internasjonale tribunalene i tidligere Jugoslavia og Rwanda. Hun var den første som fikk felt et sittende statsoverhode, Slobodan Milosevic.

”Menneskerettighetsprisen sender en klar beskjed til de som jobber for menneskerettigheter at det internasjonale samfunnet er takknemlige for, og støtter deres arbeid”, sier FNs høykommissær for menneskerettigheter, Navi Pillay.