Ungdom i fokus i FN si generalforsamling

0
672

8. – 11. oktober er Youth Issues Week i FN si generalforsamling. Ungdomar frå FN sine medlemsland kjem denne veka saman for å ta del i paneldebatt, seminar og førelesingar. Erlend Fuglum og Marianne Nerland representerar Noreg i generalforsamlinga denne veka.

Tema som er av særskild interesse og betydning for ungdom vert teke opp under dette arrangementet, m.a. den rolla ungdom kan spele i utviklingsarbeid og i kampen mot HIV/aids.

Les meir om FN si ungdomsveke her.