Generalsekretærens budskap på Den internasjonale solidaritetsdagen for det palestinske folk

0
680

(New York): En løsning på spørsmålet om Palestina gjenstår. Palestinere har enda ikke sett begynnelsen på opprettelse av en egen stat og israelere føler seg heller ikke trygge i deres egen stat.

Israels tilbaketrekking fra Gaza-stripen og palestinernes evne til å sikre rolige forhold i denne perioden økte håp om en fornyelse av den politiske prosessen. Men den påfølgende volden undergravde det gryende samarbeidet mellom partene, noe som førte til frustrasjon og skuffelse.

Etter avtalen om å åpne Rafah-overgangen for to uker siden, noe som forenklet transport mellom Gaza og Vestbredden og reduserte avsperringer på Vestbredden, oppstod nye muligheter for effektivt samarbeid og for å skape konkrete fordeler i hverdagen, særlig for palestinerne, som har lidd under seriøs økonomisk nedgang og alvorlige humanitære problemer i løpet av de siste årene. Jeg ber innstending de palestinske og de israelske lederene om å samarbeide med hverandre og med den såkalte Kvartetten og dens spesialutsending James Wolfensohn, og sørge for at avtalen blir gjennomført tidsnok og komplett. Partenes tiltak vil komplementere internasjonale donorers vedvarende støtte for å redusere menneskelig lidelse og styrke den palestinske økonomien.

Både palestinere og israelere vil snart gå til valgurnene for å stemme i et valg som er viktig for fredsprosessens fremtid. Valgåret bør ikke forhindre partene fra det viktige arbeidet med å skape gjensidig tillit og fortsette gjennomføringen av Sharm el-Sheikh-avtalen. Dersom frigjøring skal føre til fremgang på andre områder er det viktig at partene viser ny giv i arbeidet med å møte forpliktelsene fra veikartet for fred, som de har akseptert og som har blitt godkjent av Sikkerhetsrådet. Palestinerne må bli forsikret om at en palestinsk stats overlevelsesevne ikke blir smuldret opp av utvidede bosettinger og konstruksjon av barrikader. Israelere trenger garanti for at mislykkede tiltak mot terrorisme ikke setter sikkerheten på spill.

Jeg gjentar derfor Kvartettens nylige oppfordring til begge parter om å oppnå veikartets forpliktelser, som omhandler spesifikke tiltak vedrørende sikkerhet, palestinsk institusjonsbygging, humanitære forpliktelser, sivilt samfunn og bosettinger. Fremgang i forpliktelsene fra veikartet er selve veien fremover mot et felles mål om et selvstendig, sammenhengende og demokratisk Palestina som vil eksistere trygt og fredelig side om side med Israel. Selv er jeg fremdeles fast engasjert i forsøkene på å oppnå en fullstendig, rettferdig og varig løsning på det palestinske spørsmålet, basert på Sikkerhetsrådets resolusjoner 242, 338, 1397, 1515 og prinsippet om land for fred. La oss alle arbeide hardt for å hjelpe det palestinske folket med å utøve deres dyrebare rettigheter og realisere håpet deres om å leve i fred og velferd i en suveren og uavhengig palestinsk stat.