UNICEF rapport viser at FNs tusenårsmål kan nås raskest med økt fokus på de fattigste barna

0
639
alt

alt

New York 7. September 2010: I følge to nye UNICEF rapporter, kan det internasjonale samfunn redde millioner av liv med økt investering og fokus på vanskeligstilte barn.

Mange land gjør store fremskritt i å nå tusenårsmålene, men det er fortsatt mye som står igjen dersom de skal oppnås innen tidsfristen i 2015.

De to rapportene, Narrowing the Gaps to Meet the Goals og Progress for Children: Achieving the MDG’s with equity, sammenligner effektiviteten av de ulike strategiene som har blitt implementert, og konklusjonen viste at ved å holde hovedfokuset på de fattigste og de mest vanskeligstilte barn, reddet man flere liv.

”Konklusjonene i rapportene utfordrer vår tradisjonelle tilnærming som er basert på at fokus på de fattigste barna ikke er kostnadseffektivt”, sa Anthony Lake, direktør i UNICEF. Undersøkelsene ble foretatt i samarbeid med eksterne eksperter som beskrev funnene som overraskende og av stor betydning.

”Resultatene av UNICEF rapportene har endret min oppfatning av hvilke strategier som er mest vellykkete” sa Lawrence Haddad, direktør i Institutt for utviklingsstudier i Sussex, kjent blogger og deltaker i det eksterne ekspertpanelet.

Hovedfunnene i undersøkelsene:

  • I forhold til andre strategier som er utprøvd, fører denne strategien til reduksjon av barne- og mødredødelighet
  • Spredning av dødelige sykdommer, dårlig helse og analfabetisme er konsentrert blant de fattigste og mest vanskeligstilte barna. Dersom disse barna får dekket sine grunnleggende behov, øker det sjansen for å nå tusenårsmålene.

UNICEF rapportene viser også de store forskjellene mellom rike og fattige land, gutter og jenter, utviklingsland og industriland:

  • Det er dobbelt så stor sjanse for at barn fra de fattigste husholdningene i utviklingsland dør før de fyller 5 år enn barn i industriland.
  • Det er dobbelts så stor sjanse for at barn som lever i fattige land er undervektige enn barn som lever i industriland. 
  • Tilgang på utdanning er større for gutter enn for jenter i utviklingsland.
  • 84 % av de 884 millioner mennesker som ikke har tilgang på rent vann lever på landsbygda.

“Tusenårserklæringen danner grunnlaget for hvordan vi kan bedre livet til de fattigste mennesker i verden”, sa Lake. ”Vi i UNICEF tror at disse rapportene kan påvirke den globale tankegangen om hvordan tusenårsmålene kan nås, og hjelpe oss å forbedre livet til millioner av sårbare barn.”

UNICEF rapportene publiseres samtidig med rapporten fra Redd Barna ”A Fair Chance at Life: Why Equity Matters for Children”, som fokuserer på FNs tusenårsmål nummer 4, om å redusere barnedødelighet med 2/3 innen 2015. Rapporten fra Redd Barna fokuserer på forskjellene i barnedødelighet i rike og fattige land.