Toppmøte om tusenårsmålene

0
650
MDG banner in Norwegian

MDG banner in Norwegian

Toppmøte

Toppmøte om tusenårsmålene går under navnet «High-level Plenary Meeting of the General Assembly» og finner sted i New York 20-22 september, i regi av FNs generalsekretær Ban Ki-moon. På toppmøte skal statsoverhoder vurdere hvilke tiltak som har blitt igangsatt, hvilke områder det har blitt gjort fremgang på, og fastsette en spesifikk plan på hvordan tusenårsmålene skal nås.

Toppmøte består av 6 fellesmøter og 6 lukkede møter.

Et vellykket toppmøte kommer til å føre til økt internasjonalt politisk engasjement og fastsette en felles global plan for hvordan tusenårsmålene kan nås.

 


Bakgrunn

I september 2000 samlet verdens statsoverhoder seg i FNs hovedkvarter i New York for å undertegne FNs Tusenårserklæring. Erklæringen bygger på tiår med FN konferanser og møter. Ved å undertegne denne erklæringen forpliktet stater seg til et globalt samarbeid som blant annet omfatter bekjempelsen av ekstrem fattigdom. Tidsfristen til å oppnå tusenårsmålene ble satt til år 2015.

Det neste toppmøte fant sted i FNs hovedkvarter i New York 14-16 september 2005. 170 statsoverhoder og regjeringer var samlet for å ta utfordrende avgjørelser som omhandlet bekjempelsen av fattigdom, utvikling, sikkerhet, menneskerettigheter og reform av FN systemet. Møte var basert på tidligere generalsekretær Kofi Annans rapport ”In Larger Freedom” som blant annet inneholdt konkrete forslag til hvordan tusenårsmålene kunne nås.  

25. september 2008 i FNs hovedkvarter i New York, møttes organisasjoner, statsoverhoder, representanter fra finanssektoren og sivilsamfunnet for å bli enige om hvilke forpliktelser som skulle ligge til grunn for å oppnå tusenårsmålene.  I følge Ban Ki-moon overgikk møtet alle forventninger. Totalt ble det samlet inn 16 milliarder dollar. 1,6 milliarder dollar ble øremerket til distribusjon av mat, 4,5 milliarder dollar til utdanning og 3 billioner dollar til bekjempelsen av malaria.

Tusenårs Prosjektet var opprinnelig et initiativ fra FNs generalsekretær i 2002, og prosjektet skulle inneholde en konkret global plan for hvordan tusenårsmålene skulle nås, og hvordan verden kan hjelpe de milliarder av mennesker som lever i ekstrem fattigdom, sult og sykdom. I 2005 presenterte professor Jeffrey Sachs, rapporten ”Investing in Development: A Practical Plan to Achieve the Millenium Development Goals”.

 

Hvem deltar på toppmøte?

Statsoverhoder, organisasjoner, aktivistgrupper, og representanter fra privat sektor deltar på toppmøte. Møtet åpnes med taler av FNs generalsekretær Ban Ki-moon, generalforsamlingens president Ali Abdussalam Treki (Libya, ledet FNs 64. generalforsamling) og Joseph Deiss (Sveits, kommende leder av FNs 65. generalforsamling).

En gruppe talsmenn for tusenårsmålene (the MDG’s advocates) har blitt nedsatt av Ban Ki-moon. Gruppen skal jobbe for å fremme tusenårsmålene, spre informasjon og oppmuntre til økt politisk innsats.

Les mer om talsmennene og se deres videohilsen HER.

 

Mer informasjon

Det har blitt publisert en rekke rapporter som blant annet viser hvor langt hvert enkelt land har kommet i å nå tusenårsmålene. Informasjon om fremgang, nyheter og viktige datoer kan du lese mer om på følgende linker: 

Nyheter 
Fremgang
Rapport: The Millenium Development Goals Report 2010 (engelsk)
Rapport: The Millenium Development Goals Report 2009 (engelsk)