Vaksineskepsis truer pandemikontroll

Verdens helseorganisasjon (WHO) har utpekt vaksineskepsis som en av ti trusler mot global helse. En ny studie fra DN/Ipsos viser at en-av-tre svensker ikke vil, eller er svært motvillige til å vaksinere seg mot COVID-19. Dette er oppsiktsvekkende siden Svenskene har opparbeidet en høy immunitet mot viruset.

Bred vaksineskepsis er et bekymringsmoment i kampen mot COVID-19. Kappløpet om fremstillingen av en trygg og effektiv vaksine er i høygir, med mer enn 40 forskjellige potensielle vaksiner hvorav 10 allerede er i siste test fase. Allikevel har pandemien understreket rivalrier og mistillit mellom globale aktører – resulterende i fragmenterte vaksinesamarbeid. Vaksineskepsis kommer på toppen av denne utfordringen.

LES også: Tenkepause før man deler

Vaksinen mot Svineinfluensa

Vaksineskepsis kommer ofte på bakgrunn av frykt for utilsiktede bivirkninger som for eksempel autisme hos barn, eller mer generelt at risikoen ved en vaksine ikke utveier sykdommen i seg selv. I tillegg stiller mange vaksineskeptikere seg ofte tvilsomme til at tilstrekkelige tester er gjennomført før vaksinelanseringen.

Sverige har tidligere vært preget av vaksineskepsis. Dette kom særlig til uttrykk i kjølvannet av svineinfluensaen i 2009 hvor mer enn 500 barn og unge utviklet narkolepsi som følge av vaksinen.

UN Photo – Olivier Chassot

Verdens helseorganisasjon har kartlagt tre kategorier som påvirker vaksineskepsis; tillit, passivitet og bekvemmelighet. Tillit til vaksiner blir ofte svekket av mistillit til helseeksperter og vrangforestillinger rundt vaksinen. Passivitet preger vaksineskepsis gjennom befolkningens oppfattelse av vaksinens nødvendighet. Bekvemmelighet i en vaksineskeptisk kontekst inkluderer faktorer som kostbarhet og tilgjengelighet.

Kampen mot meslinger

Vaksiner representerer en av menneskehetens største helse suksesser. De har en enorm profylaktisk effekt, og er gjenstand for mer granskning enn annen medisin.

Globalt har mennesker hatt tilgang til en effektiv og lite kostbar vaksine mot meslinger, men til tross for dette har Europa sett en økning i meslingutbrudd den siste tiden. Meslinger er en høyst smittsom virussykdom som blant annet kan føre til blindhet og hjernesvulster. Likevel er det enkelt å forskanse seg mot meslinger gjennom vaksinering, og i løpet av de siste 20 årene anslår WHO at meslingvaksinen har reddet mer enn 23 millioner liv globalt. Vaksineskepsis har bidratt til den nye bølgen av øk

te meslingutbrudd – dette er ikke bare en farlig utvikling, men også unødvendig.

Mange suksesshistorier

Vaksiner har stått for mange suksesser innen global helse de siste tiårene. For bare to måneder siden erklærte WHO Afrika fri for poliovirus. Polio var en av 1900-tallets mest fryktede barnevirus som særlig påvirker barn under 5 år. Viruset kan føre til paralysering, etterfulgt av fatal organsvikt for over 5-10% av tilfellene.  I kjølvannet av WHOs fokus på bekjempelse av polio har smittetallene falt med over 99%. Dette viser at sykdomsforebygging gjennom vaksinering er mulig når det implementeres korrekt i samfunnet.

Photo: UN – Sanofi Pasteur

Lær mer om vaksiner

En av de viktigste tingene man kan gjøre for å ivareta helsen til de man omgås er å bli vaksinert, samt å oppfordre andre til det samme. Feilinformasjon rundt vaksiner er farlig og må motarbeides. Lær mer om hva det vitenskapelige samfunnet mener om vaksineutvikling og hvordan vaksiner fungerer. Les mer om vaksiner på WHO sine nettsider her.

Aktuelt

Generalsekretærens uttalelse om COVID-19