Tenkepause før man deler

FNs generalsekretær António Guterres er i spissen av FNs nye globale nettbaserte kampanje som oppfordrer til en «#PledgetoPause» – en tenkepause før man deler informasjon på nettet.

I en video for kampanjen uttalte Guterres at «feilinformasjon under COVID-19 pandemien kan vise seg å ha katastrofale følger. Bli en del av kampanjen og inngå et løfte om tenkepause før man deler informasjon på nettet.»

Guterres tydeliggjorde også budskapet ved å starte sin videouttalelse med en fem sekunders pause.

Photo: UN

Pausekampanjen er en del av «Verified,» et FN iniativ lansert i Mai 2020 med formål om pålitelig og lett tilgjengelig distribusjon av helseinformasjon relatert til pandemien.

Les mer om kampanjen her!

Kampanjen «PledgetoPause» baserer seg på nyere forskning som understreker at selv en kort pause i delingsøyeblikket reduserer villighet for å dele sjokkerende og kanskje misledende informasjon. Gjennom tenkepausen oppfordres alle som deler informasjon på nettet til å være ekstra oppmerksom på opphav og innhold av informasjonsmaterialet.

Pausekampanjen ønsker å nå mer enn 1 milliarder mennesker globalt innen utgangen av året. Den 21. Oktober som markerer startskuddet for #pledgetopause vil influencere og andre globale stemmer promotere tenkepausen før deling.

«Når feilinformasjon spres mister befolkningen tillit til offentlige tiltak. Dersom den misledende informasjonen får fotfestet, kan konsekvensene være ytterst alvorlige,» uttalte Melissa Fleming, FNs undergeneralsekretær for global kommunikasjon.

Bli med på kampanjen! #PledgetoPause

Photo:UN

Aktuelt

Generalsekretærens uttalelse om COVID-19