22 Mars – Internationella Vattendagen 2006: Vatten och Kultur

Varje år väljs ett FN-organ ut för att koordinera arrangemang kopplade till den Internationella Vattendagen (World Water Day) världen över. Olika teman väljs varje gång för att illustrera färskvattnets många olika aspekter. Den Internationella Vattendagen 2006 leds av FN:s organisation för utbildning, vetenskap, kultur och kommunikation (UNESCO), under temat ”Vatten och Kultur”.

Vi planlägger våra städer nära vatten, vi badar i vatten, vi leker i vatten och vi arbetar med vatten. Våra ekonomier är byggda på vattentransport. Produkterna vi köper och säljer är på ett eller annat sätt delvis gjorda av vatten. Våra dagliga liv är beroende av vatten och formas av vatten. Utan vattnet runt oss – fuktigheten i luften, älvens ström och vattnet från kranen i köket, vore vårt liv omöjligt. Under de senaste årtiondena har vattnet emellertid fallit i värde, och betraktas inte längre som en resurs som skall värnas och bevaras utan har kommit att ses som en förbrukningsprodukt. Vatten som element har på ett skamfullt sätt blivit försummat. 80 procent av vår kropp består av vatten och två tredjedelar av planetens yta är täckt av vatten: vatten är vår kultur, vårt liv.

Temat ”Vatten och Kultur” under den Internationella Vattendagen 2006 uppmärksammar det faktum att det finns lika många sätt att använda, se på och fira vatten på, som det finns kulturella traditioner i världen. Vattnet är betraktat som heligt och står i centrum i många religioner, och används i många ritualer och ceremonier. Vatten är både fascinerande och flyktigt och har i århundraden stått i fokus för många konstnärers verk, både inom musik, målning, litteratur och film. Också för vetenskapen har vatten varit viktig. Varje region i världen har olika sätt att betrakta den heliga betydelsen av vatten, men alla inser dess värde och dess centrala del i människors liv. Kulturella traditioner, ursprungsbefolkningars seder och bruk, och samhälleliga värderingar avgör hur människor uppfattar och hanterar vatten i olika regioner runt om i världen.

UNESCO står i fokus för FN:s främjande av kulturell diversitet. UNESCO arbetar för beskyddandet och respekterandet för olika kulturers särskildhet, för dem alla samman och sprider dessa kulturer ut till en allt mer interaktiv och gemensamt beroende värld.