Guterres: Hur ska vi hantera olikhetspandemin?

FOTO: Jean-Marc Ferré

För att jämna ut de globala ojämlikheterna, som bara har blivit ännu värre på grund av COVID-19-pandemin, uppmanar António Guterres till globalt samarbete för att etablera ett nytt samhällskontrakt som kan få världen på benen igen och säkra en bättre framtid för alla.

Läs FN:s förslaget i sin helhet här:

 “ATT HANTERA OLIKHETSPANDEMIN: ETT NYTT SAMHÄLLSKONTRAKT FÖR EN NY TID”

Från global maktutövning till rasism, könsdiskriminering och inkomstskillnader, hotar ojämlikhet vårt välbefinnande och vår framtid. Vi har ett desperat behov av nya idéer för att kunna stoppa de globala ojämlikheterna och vända trenden.

Vi hör ofta att ökad ekonomisk tillväxt är gynnsamt för alla. Men sanningen är att ökningen av ojämlikhet kommer missgynna alla. Den höga nivån av ojämlikhet har bidragit till att skapa den globala osäkerheten och sårbarheten som COVID-19 har blottlagt och utnyttjat.

Viruset gör att alla typer av ojämlikheter blir allt tydligare. De som är mest sårbara, är också de som har störst risk för att bli sjuka. De sociala och ekonomiska effekterna av viruset drabbar främst de som är minst rustade för att hantera det. Om vi inte agerar nu, riskerar 100 miljoner människor att tvingas in i extrem fattigdom vilket kan leda till en hungernöd som kan växa till historiskt stora proportioner.

Människor världen över höjde sina röster mot ojämlikhet även innan COVID-19-pandemin. Mellan 1980 och 2016 gick 27 procent av den totala ekonomiska tillväxten till 1 procent av världens rikaste. Men inkomst är inte det enda sättet att mäta ojämlikhet på. Vilka möjligheter människor har i livet beror på kön, familj, etnicitet, eventuell funktionsnedsättning, och många andra faktorer. Sådana ojämlikheter förstärks genom generationer, och möjligheterna för miljoner människor avgörs redan innan de har fötts.

För att ta ett exempel: mer än 50 procent av 20-åringarna i väl utvecklade länder genomför en högre utbildning. I utvecklingsländer är den motsvarande andelen endast 3 procent. Ännu mer chockerande är att 17 procent av barnen som föddes för tjugo år sedan i dessa länder inte lever längre.

Den ilska som ligger till grund för drivkraften bakom den senaste tidens protester, som kampanjen för antirasism som har spridits över hela världen efter George Floyds död, eller de modiga kvinnorna som protesterade mot mäktiga män som utnyttjat dem, är ännu ett tecken på hur många som är helt desillusionerade av det nuvarande tillståndet i världen. Och de två avgörande ändringarna som präglar vår tid – den digitala revolutionen och klimatkrisen – hotar med att låta ojämlikheten och orättvisan att få ännu djupare rötter.

COVID-19 är en mänsklig tragedi. Men det har också skapat en generationsmöjlighet att bygga en mer jämlik och hållbar värld, baserad på två grundläggande idéer: ett nytt samhällskontrakt och ett nytt globalt avtal.

Ett nytt samhällskontrakt kommer öppna upp för samarbeten mellan länder, deras befolkning, civilsamhället, företag och andra institutioner för att uppnå gemensamma mål.

Utbildning och digital teknologi måste bidra till att göra världen mer jämlik, genom att ge livslånga möjligheter till människor som att ta till sig nya färdigheter, och att anpassa sig efter ändringar i ekonomin.

Vi behöver rättvis beskattning av både inkomst och hälsa och social skydd för en ny generation, som inkluderar universell tillgång till sjukvård och en universell minimilön som ska gälla för alla.

För att göra det nya samhällskontraktet möjligt behöver vi ett nytt globalt avtal för att säkerställa att makt, rikedom och möjligheter blir mer rättvist fördelat globalt.

Det nya globala avtalet måste baseras på en rättvis globaliseringsprocess, på mänskliga rättigheter och alla människors värde, på att leva i harmoni med naturen och på att respektera framtida generationers rättigheter. Framgångar måste mätas i mänskliga och inte ekonomiska termer.

Vi behöver ett system som baseras på inkluderande och jämlikt deltagande av globala institutioner. Utvecklingsländer måste få en starkare röst, i FN:s säkerhetsråd, inom Världsbanken och andra internationella organisationer.

Vi behöver en mer inkluderat och balanserat multilateralt handelssystem som gör det möjligt för utvecklingsländer att få en större och mer avgörande roll i den globala ekonomin.

Skuldreform och tillgång till överkomliga lån måste också underlätta investeringar i en hållbar och rättvis ekonomi.

Ett nytt globalt avtal  och det nya samhällskontraktet kommer göra det möjligt för världen att uppfylla kraven från Parisavtalet och uppnå målen för hållbar utveckling – något som har varit vår gemensamma vision om fred, välstånd och en hållbar planet innan 2030.

Världen befinner sig vid ett vägskäl. Men genom att tackla ojämlikhet, baserat på ett nytt samhällskontrakt och ett nytt globalt avtal, kan vi hitta vägen till en bättre framtid.