75 sätt som FN gör skillnad: Utrotning av polio

Fall av den dödliga sjukdomen polio, som tidigare var huvudorsaken till förlamning bland barn, har gått ner med över 99 % sedan 1988. År 1988 uppskattades polio-fallen vara 350 000 i världen. År 2017 fanns det bara 22 fall. Den kraftiga nedgången är resultatet av en världsomspännande insats för att bekämpa sjukdomen.

Tack vare kontrollåtgärder kring smittspridningen som sattes igång av WHO, UNICEF och deras samarbetspartner, har uppskattningsvis 18 miljoner människor sluppit livslånga förlamningar orsakat av sjukdomen.

Men trots de globala framstegen, riskerar man fortfarande att smitta så länge det finns ett endaste barn i världen med den dödliga sjukdomen. Polioviruset kan enkelt bli överfört till ett poliofritt land och spridas snabbt om befolkningen inte är immun. Om polioviruset inte blir utrotat, riskerar man 200 000 nya fall varje år de nästkommande åren. Det finns ingen behandling för polio, endast förebyggande åtgärder. Poliovaccin är därför livsviktigt och måste ges många gånger för att det ska skydda barns liv.

Inom de senaste 30 åren har arbetet för att utrota polio sparat världen mer än 27 miljoner dollar i hälsoutgifter. Man uppskattar att man kan spara ytterligare 14 miljarder dollar innan år 2050.

Läs mer om FN:s arbete för att utrota polio här.