A-Ö Webbindex

Världens topp smälter

Glaciärerna i Himalayabergen ger vatten till 1,3 miljarder människor, mer än en åttondel av världens befolkning.

Rekordstora temperaturhöjningar på grund av kontinuerlig användning av fossila bränslen och dess eskalerande effekter på klimatet, innebär rekordstor glaciärsmältning. Issmältningen resulterar i massiva översvämningar och när det smälta vattnet når havet kan vattnet inte konsumeras som dricksvatten. Man har inlett efterforskningar efter vattenförråd för att svara på de humanitära behoven. Och detta är allt medan tusentals människors hem sköljs iväg.

FN:s generalsekreterare Antonio besöker Nepal för att sända ut ett starkt budskap till globala ledare och världens befolkning. ”Världens tak faller in”, konstaterade Antonio Guterres och tillade: ”Smältande glaciärer innebär att stigande sjöar och floder svämmar över och sveper bort hela samhällen; Och haven stiger i rekordfart –och hotar kustsamhällen över hela världen. Krisen tar fart.”

Den kontinuerliga användningen av fossila bränslen och dess utsläpp av växthusgaser får temperaturen att stiga och sätter press på våra planetariska ekosystem med fruktansvärda bieffekter för hela det globala samhället.

Ett foto av ett landskap taget ovanifrån.
Skador efter ett jordskred 2020 i byn Lapilang i Nepal. Foto: UNEP/Artan Jama

Nepals kapplöpning mot monsunen

Klimatkrisen har belastat den årliga monsunen från juni till september. Detta leder i sin tur till ett ökande antal översvämningar och jordskred. Dessa katastrofer är särskilt förödande i en nation som Nepal som definieras av dess svindelframkallande sluttningar.

I evigheter har den årliga regnperioden har under evigheter varit en social och kulturell nödvändighet för nepaleserna för att upprätthålla liv. Nu börjar de istället bli nepalesernas värsta mardröm. Glaciärerna i Himalaya-bergen smälter dubbelt så snabbt jämfört med för 25 år sedan, vilket gör Nepal till ett av de mest sårbara samhällena för klimatförändringar i världen. Kontinuerlig avskogning gör planeten mindre motståndskraftig och mättar potentiella jordskred när land och mylla dras med i processen.

Detta är en mångfacetterad kris med ursprung i klimatförändringarna. Städer och grödor sköljs bort, vilket gör människor hemlösa.

”Det betyder katastrof. Låglänta länder och samhällen raderas för alltid; Miljontals människor sätts i rörelse med hård konkurrens om vatten och mark. Och översvämningar, torka och jordskred accelererar över hela världen”, sa FN:s generalsekreterare António Guterres i Nepal.

Ett UNEP-stött projekt med den nepalesiska regeringen återställer nu nästan 1 300 hektar skogar och skogsmarker, vilket gynnar mer än 56 000 människor genom att minska deras risker för klimatförändringar.

De globala vattenreservoarerna töms

”Glaciärer är isiga reservoarer – de här i Himalaya försörjer gott vatten till långt över en miljard människor”,sa António Guterres i Nepal. Glaciärerna i Himalaya-bergen ger vatten till 1,3 miljarder människor som omger bergskedjan. När glaciärerna smälter snabbare hamnar enorma mängder dricksvatten i havet där det blandas med saltvatten. När temperaturerna fortsätter att stiga kommer glaciärerna inte att återställas på samma höjd. Det största vattenberoendet finns i torra eller halvtorra områden, som västra Kina, nordöstra Afghanistan, Uzbekistan och delar av Pakistan.”Vi måste avsluta fossilbränsleåldern. Vi måste agera nu för att skydda de människor som befinner sig i frontlinjen och begränsa den globala temperaturökningen till 1,5 grader, för att avvärja det värsta klimatkaoset, säger Guterres.

”Världen kan inte vänta”.

Läs mer om besöket i Nepal här och mer o UNEP:s projekt i Nepal här.

Senaste artiklar

Generalsekreterarens uttalande om COVID-19