A-Ö Webbindex

Mänskliga rättigheter

De mänskliga rättigheterna är grundläggande fri- och rättigheter som alla har lika rätt till. De baserar sig på en uppfattning om universellt, okränkbart värde av mänsklig värdighet. De mänskliga rättigheterna tillkommer alla och kan varken kan ges till eller tas ifrån någon. Tillsammans formar alla mänskliga rättigheter en odelbar helhet där varje fri- och rättighet är lika viktig.

Världsbefolkningsdagen: Nu är vi fler än 8,2 miljarder

Idag överstiger världens befolkning 8,2 miljarder. Den 11 juli är Världsbefolkningsdagen. Enligt den senaste rapporten om världens befolkning från UNFPA, World Population Prospects 2024:...

Människor på flykt möter våld och övergrepp under rutter över Afrika

Flyktingar och migranter utsätts fortsättningsvis för extrema former av våld, exploatering och död till havs och på land över hela Afrika när de försöker...

San, årets flykting i Finland 2024: Målet för oss alla är...

San, med det fullständiga namnet Sa Myer Oo, är Årets flykting 2024. Hon kom till Finland med sin familj en kall majdag 2007, på...
En man som åker på en motorcykel

Fem fakta om matsvinn och hunger

Global hunger handlar inte om brist på mat. Just nu producerar världen tillräckligt med mat för att ge näring åt alla barn, kvinnor och...

113 länder har aldrig haft en kvinnlig statschef, säger UN Women-rapport

Fler människor än någonsin kommer att gå till val 2024. Men faktum är att 113 länder aldrig har haft en kvinna i ledningen, och...
Ett stort möte

Efterlyses: En kvinnlig FN-generalsekreterare

Ingen kvinna har tjänstgjort som generalsekreterare för Förenta Nationerna under de 79 år som gått sedan FN grundades och endast fyra kvinnor har valts...

Kvinnor i diplomatin: Att krossa glastaket och övervinna nykterheten

När utnämningen av Finlands första kvinnliga ambassadör Tyyne Leivo-Larsson var nära förestående 1958, försökte landets statsminister K.-A. Fagerholm förhindra det på grund av hennes...

Världsflyktingdagen: Stöd för att ge flyktingar fristad har sjunkit i många...

Tre fjärdedelar av vuxna fortsätter att tro att de som flyr från krig eller förföljelse bör kunna söka trygghet i andra länder enligt en...

Hur man pratar med sina barn om hatretorik                    

Eftersom unga människor ofta drabbas mest av hatretorik, särskilt på nätet, måste unga människor vara en del av lösningen”, konstaterar generalsekreterare António Guterres på...

UNHCR varnar för att apati och passivitet följer ökning av människor...

UNHCR:s globala rapport 2024 avslöjar en betydande ökning av tvångsförflyttningar, totalt befinner sig 120 miljoner människor på flykt i maj 2024. Den totala mängden människor...

Lekdagen: Danmark deltar i projekt som förbättrar mental hälsa hos barn...

Den allra första Internationella dagen för lek, som uppmärksammas den 11 juni 2024, markerar en viktig milstolpe i arbetet för att bevara, främja och...

Världsmiljödagen: ”Att låta bli att agera blir för dyrt”

Världsmiljödagen 2024 fokuserar på återställande av mark, stoppa ökenspridning och bygga motståndskraft mot torka under parollen "Vårt land. Vår framtid. Vi är #GenerationRestoration."  Enligt FN:s...

Tobaksindustrin leder ungdomar in i livslångt missbruk

Världshälsoorganisationen WHO och STOP, ett globalt nätverk som övervakar tobaksindustrin, har lanserat "Hooking the next generation", en rapport som belyser hur tobaks- och nikotinindustrin...

Att bryta tabun kring menstruationshälsa för jämställdhet

Mer än 50 procent av världens befolkning har menstruation förr eller senare och under större delen av sitt liv. Men menstruationen som fenomen förblir...

Ge (långsiktig) fred en chans – 10 fakta om FN:s fredsbevarande...

I 76 år har FN:s fredsbevarande styrkor arbetat för att rädda och förändra liv i världens mest ömtåliga politiska och säkerhetsmässiga situationer. Studier visar...