Vatten och skog: värt att kämpa för

FOTO: Andreas Gucklhorn/Unsplash

Denna veckan markerar vi två internationella dagar som uppmärksammar två av naturens och miljöns viktigaste delar: vatten och skog.

21 mars är den Internationella dagen för skogar och träd

Globalt fortsätter avskogningen i en våldsam takt. 13 miljoner hektar blir nedhugget årligen. Detta utgör 12-20 % av globala klimatutsläpp.

22 mars är den Internationella vattendagen

Internationella vattendagen ökar medvetenheten av vikten av vatten. Idag lever 2,1 miljarder människor utan tillgång till rent vatten. Det är därför hög tid att bekämpa den globala vattenkrisen.

UNRIC har producerat en video som belyser fakta om vatten och skog:

Visste du att:

 • 80 % av växter och djur på land lever i skogen
 • 31 % av världens totala area består av skog
 • 1 miljarder människor lever utan tillgång till rent vatten
 • 80 % av människor som använder sig av orent vatten bor i samhällen på landsbygden
 • Träd reducerar upp till 95 % av allt vatten som de absorberar
 • Kystsequoia är världens högsta träd. Det kan bli upp till 91 meter högt.
 • Runt 159 miljoner människor hämtar dricksvattnet från ytvatten
 • Förorenat vatten och dålig hygien är de ledande orsakerna till spädbarnsdödlighet
 • 1,6 miljarder människor har sitt levebröd i skogen
 • Över 25 % av medicinen ci använder kommer från regnskogsväxter
 • I 8 av 10 hushåll är det kvinnor och flickor som har ansvar för att hämta vatten
 • 400 miljarder träd i Europa absorberar nästan 9 % av kontinentens klimatgasutsläpp
 • I urbana områden kan träd kyla ned luften med upp till 8 °C
 • 80 % av världens avloppsvatten vänder tillbaka till vattendrag utan att först ha blivit rensat
 • Förorenat vatten kan vidareföra diarré- och poliosmitta
 • 13 miljoner hektar med skog blir nedbränt ellet nedhugget årligen. Det utgör 40 fotbollsplaner varje minut
 • Nästan två tredjedelar av världens befolkning är utsatt för allvarlig vattenbrist minst en gång i året
 • Innan 2030 kan vattenbristen driva 700 miljoner människor på flykt
 • Genom att investera 30 miljarder dollar i kampen mot avskogning kan vinster vara på hela 2,5 biljoner dollar
 • År 2017 hade 71 % av världens befolkning tillgång till trygga vattenkällor

Låt oss ha omtanke för naturen varje dag – inte bara på internationella dagar.