Sverige satsar på småskaliga jordbrukares klimatanpassning

Bonde i fält
Fotograf: Nandhu Kumar Källa: Unsplash

Sverige har signalerat sitt starka engagemang för att hjälpa några av världens fattigaste småskaliga bönder att anpassa sig till klimatförändringarna.

100 miljoner SEK (närmare 11,7 miljoner USD) har utlovats till FN:s internationella fond för jordbruksutveckling, IFAD. Tillkännagivandet gjordes vid FN:s klimatkonferens COP26 i Glasgow.

Åtagandet, som gjorts genom Sveriges utrikesdepartement, kommer att rikta medel till programmet Enhanced Adaptation for Smallholder Agriculture (ASAP+), en klimatfinansieringsmekanism som lanserades av IFAD i januari.

Det är tänkt att vara den största fonden dedikerad till att kanalisera klimatfinansiering till småskaliga producenter för att hjälpa dem att anpassa sig till klimatförändringarna och bekämpa hunger och undernäring.

”För småskaliga bönder är klimatförändringen en fråga om överlevnad. Vi måste snarast investera mer för att hjälpa dem att anpassa sig. Om de inte kan producera mat kommer hungern och fattigdomen att eskalera”, säger Gilbert F. Houngbo, ordförande för IFAD.

”Med denna lägliga och generösa finansiering från Sverige kommer vi att kunna stödja landsbygdsproducenter som upplever lägre skördar och boskapsdöd att bli mer motståndskraftiga och kunna fortsätta att föda sina samhällen”.

Även Sveriges minster för internationellt utvecklingssamarbete har kommenterat frågan.

Per Olsson Fridh och Gilbert F. Houngbo, President of IFAD
Källa: UN photos

”Världens fattigaste bönder drabbas hårdast av klimatförändringens effekter, men har bidragit minst till dess orsak. Samtidigt är insatser för att stärka jordbruk och livsmedelsproduktion avgörande för en hållbar utveckling” säger Per Olsson Fridh.

”Genom att öka det ekonomiska stödet till småskaliga bönder för ökad klimatanpassning kan vi stödja klimattåliga livsmedelssystem och säkerställa livsmedelssäkerhet för de mest utsatta”.

Medan småskaliga gårdar producerar ungefär en tredjedel av världens mat, löper de en betydande risk från stigande temperaturer. Även risken för oregelbundna nederbörd, stigande havsnivåer och extrema händelser som översvämningar, torka, jordskred, tyfoner och värmeböljor är stor.

Ny forskning som stöds av IFAD visar att skördarna av basgrödor som majs kan minska med så mycket som 80 procent till 2050 i delar av Angola, Lesotho, Malawi, Moçambique, Rwanda, Uganda, Zambia och Zimbabwe. Resultaten är ökade nivåer av hunger och fattigdom. Om inget förändras kan klimatförändringarna få mer än 140 miljoner människor att migrera till 2050.

Sverige är en av grundarna av IFAD och har åtagit sig mer än 476 miljoner dollar till fonden sedan 1978. Med ett specifikt fokus på att hjälpa småskaliga jordbrukare att anpassa sig till klimatförändringarna har Sverige bidragit avsevärt till att bygga upp motståndskraften hos fler än 30 miljoner landsbygdsbefolkningen.