FAO lanserar en kampanj mot hungern på internet

Hungern kan bekämpas med rätt åtgärder alt

I en granskning av FAO är det 31 av 79 länder som lyckats minska antalet undernärda sedan början av 90-talet. Dessa framgångar har dolts av det faktum att hungern totalt sett under de senaste åren ökat i världen.

I rapporten ”Vägar till framgång” uppmärksammas 16 länder som antingen uppnått millenniemålet att halvera hungern tills 2015 eller är på god väg att göra det.

För första gången i historien har antalet människor som lider av hunger uppnått 1,02 miljarder. Mer än 60 statsöverhuvuden och regeringar kommer att delta i Världstoppmötet om tryggad tillgång till mat som hålls i Rom den 16-18 november. Målet med mötet är att diskutera strategier för att öka jordbruksproduktionen och utplåna hungern.

Rapporten analyserar olika faktorer som bidragit till att Armenien, Brasilien, Nigeria och Vietnam kunnat minska hungern drastiskt.

Kampanj på internet

Att dessa länder lyckats bekämpa hungern inger hopp till andra länder, menar FAO:s generaldirektör Jacques Diouf. Vidare krävs ett stort engagemang från utvecklingsländers regeringar och samtidigt ett starkt stöd från det internationella samfundet, understryker han.

Diouf har även lanserat en kampanj mot hunger på internet som uppmanar allmänheten att skriva på en namninsamling för att bekämpa hungern. Namninsamlingen finns på www.1billionhungry.org

Gemensamma nämnare

Enligt rapporten har man hittat fyra gemensamma nämnare som bidragit till att länderna kunnat minska hungern. Dessa är: ge rätt förutsättningar som främjar ekonomisk tillväxt och personligt välbefinnande, ge ekonomiskt stöd till fattiga och mest utsatta, se till att förbättringar kvarstår och planera för en hållbar framtid.

Ekonomiskt stöd till fattiga och utsatta har tillämpats i Brasilien, som har lanserat en strategi för att eliminera hungern. Regeringen mobiliserade lokala myndigheter och gräsrotsrörelser för att bland annat investera i familjejordbruk och finansierade system för kontanttransaktioner för att stärka fattiga människors köpkraft. På så sätt ökade både utbud och efterfrågan och därmed minskade även antalet undernärda.

I Nigeria har ett nationellt program för tryggad tillgång till mat lett till att både produktion och inkomst fördubblats för småjordbrukare med regnbaserat jordbruk. Tidigare har man bara kunnat producera en skörd, men med introduktionen av förbättrat teknik kan man nu producera två till tre skördar per år.

Läs rapporten: Vägar till framgång  

Läs mer: Pressmeddelandet på engelska

Källa: FAO Norden