Flickors digitala utveckling ett globalt mål

Kvinnor i klassrum
Fotograf: Christina Wocintechchat Källa: Unsplash

Flickors styrka, hälsa och självbestämmande är en fråga för varje dag på året. Internationella dagen för flickor är ett tillfälle att stärka ett fokus på denna globala skyldighet.

Årets tema på Internationella dagen för flickor är digital utveckling. Unga flickor är en del av den digitala generationen, något som belystes av FN:s generalsekreterare på måndagen. ”Det är vårt ansvar att se deras mångfald, att stötta dem i att hitta kraft och lösningar i rollen som digitala förändringsledare och att ta itu med de hinder som de möter i digitala rum”, sade FN:s generalsekreterare.

Men vägen till flickors digitala jämlikhet är ojämn. Gapet i den globala internetanvändningen har ökat från 11 procent under 2013 till 17 procent sex år senare. I mer än två tredjedelar av alla länder utgör dessutom flickor endast 15 procent av studenterna i STEM-ämnen, det vill säga, naturvetenskap, teknik, teknik och matematik.

”Tjejer har samma förmåga och enorma potential inom dessa områden, och när vi ger dem kraft tjänar alla på det”, sade generalsekreteraren Guterres.

”Jag såg detta långt innan jag började min politiska karriär. När jag var lärare i Lissabon bevittnade jag hur utbildning ger kraft att lyfta individer och samhällen. Den erfarenheten har väglett min vision om jämställdhet i utbildning sedan dess”.

Händer vilandes på en laptop
Fotograf: John Schnobrich Källa: Unsplash

Generation Equality Action

Investeringar i att stänga gapet mellan pojkar och flickor i den digitala utvecklingen ger enorma utdelningar för alla. FN har åtagit sig att arbeta med tjejer, så att denna generation – oavsett förhållanden och nationalitet – kan uppfylla sin fulla potential.

Dessutom har en ny kunskapsplattform utformats. ’Generation Equality Action Coalition on Technology and Innovation’ är en plattform där regeringar, civilsamhället, den privata sektorn och unga ledare kan samlas kring kollektiva initiativ och investeringar. Initiativet har som mål att stödja flickors digitala tillgång, färdigheter och kreativitet.

”Låt oss tillsammans se till att tjejer får möjligheten att blomma ut i den digitala generationen för att designa och säkra vår gemensamma framtid”, är ett av generalsekreterarens huvudbudskap under dagen.