WHO: Mental hälsa under COVID-19-pandemin måste vara prioritet

FOTO: CDC/Unsplash

Denna vecka har antalet coronasmittade i Europa tredubblats. Åtgärder för att avstanna spridningen av viruset, som att hålla avstånd och stänga skolor och arbetsplatser, kan få allvarliga konsekvenser för människors mentala hälsa.

– Vi vet med erfarenhet från andra kriser att konsekvenserna för den mentala hälsan är stora, sa WHO:s expert på mental hälsa, Aiysha Malik, under pressbriefingen för WHO:s regionala kontor för Europa som hölls i torsdags.

Enligt Världshälsoorganisationens (WHO) experter är det naturligt att känna stress, nervositet, ensamhet och rädsla i kristider. Olika sektorer i samhället, inte bara hälsosektorn, måste bidra för att säkra befolkningens mentala hälsa de kommande veckorna och månaderna. Det kan man göra genom att distribuera förståelig och pålitlig information om den pågående coronakrisen, erbjuda psykologiskt stöd och fortsätta behandlingen av de som lider av psykisk ohälsa. Hälsopersonal är också utsatta för stor belastning. Deras mentala hälsa måste vara en första prioritet.

WHO påpekade också att de som har överlevt COVID-19 kan få ångest, depression och känslor av skuld i efterhand. Erfarenheter från andra epidemier har visat att de också kan utsättas för stigmatisering från andra i lokalsamhället.

– Vi måste korrigera felinformation och stigmatisering oavsett var vi stöter på det. Detta är en kollektiv insats, sa Dorit Nitzan, koordinator vid WHO:s regionala kontor för Europa.

För att tackla de mentala hälsoproblemen som uppstår i förbindelse med coronapandemin, måste myndigheterna verkställa åtgärder för att säkra att hälsosektorn är förberedda på att hjälpa de som lider av ångest och andra stressymptom.

Det finns också en rad olika åtgärder som enskilda individer kan vidta för att hålla sig själva och andra friska – både mentalt och fysiskt: Att utöva fysisk aktivitet; att göra saker som känns meningsfulla; att visa solidaritet genom att hjälpa grannar; att dela positiva historier som ger hopp; att upprätthålla kontakten med andra och hjälpa äldre familjemedlemmar som kanske inte har så mycket erfarenhet med digitala kommunikationsformer.

– Vi är alla experter på vår egen hälsa och vårt eget välmående, sa Malik och uppmanade alla till att dela dessa strategier med andra.

Besök WHO:s informationssida om COVID-19-epedmin här.

Läs mer på UNRIC:s artikel om tips på hur du kan hantera stress under COVID-19 här.