A-Ö Webbindex

Sudan: ”En av de värsta humanitära katastroferna i modern tid”

Anmärkningsvärda 20 000 människor tvingas fly från sina hem i Sudan varje dag, hälften av dem barn, enligt en ny rapport från FN:s Migrationsorganisation (IOM).

Konflikten inleddes den 15 april 2023. Den har redan kostat mer än 12 000 liv och tvingat 8,5 miljoner människor på flykt. Detta innebär att den utgör världens största fördrivningskris.

Frankrike, Tyskland och Europeiska unionen samarrangerar idag en internationell humanitär konferens för Sudan och dess grannländer i Paris. Konferensen markerar ettårsdagen av ett krig som FN har beskrivit som ”en av de värsta humanitära katastroferna i modern tid”. Frankrike kommer att sammanföra internationella organisationer, Sudans viktigaste samarbetsparter, dess grannländer och de humanitära aktörer som verkar där. FN:s generalsekreterare António Guterres talade via videolänk:

Rapporten visar att 53 procent av de fördrivna är barn under 18 år, vilket belyser sårbarheten och de enorma utmaningar som den yngre generationen står inför, som ofta är mest drabbade av konflikter och fördrivningar. Fler än 8,6 miljoner människor har tvingats fly från sina hem under det senaste året när striderna sprider sig i landet, inklusive många som tidigare varit fördrivna under flera repriser.

Ett porträtt av en kvinna som tittar in i kameran
Khadija, en sudanesisk internflykting i Wad Madani. Foto: Ala Kheir

”Sudan är på en tragiskt snabb väg mot att bli en av världens största humanitära kriser på decennier, och konflikten som har uppslukat landet skapar tryck i hela regionen. Miljontals människor är på flykt, hungriga och sårbara för exploatering och övergrepp, men deras svåra situation ignoreras av alltför stora delar av världen, säger IOM:s generaldirektör Amy Pope i Paris där hon deltar i den internationella humanitära konferensen för Sudan och dess grannar.

En grupp människor utomhus
Människor på flykt från våldsamheter passerar genom ett transitcenter i Renk i norra Sydsudan. Foto: UNHCR/Ala Kheir

Samtidigt förvärrar allvarliga sjukdomsutbrott, inklusive kolera, effekterna på befolkningen, av vilka två tredjedelar saknar tillgång till sjukvård. Sammanlagt är omkring 24,8 miljoner människor – nästan hälften av Sudans totala befolkning på 51 miljoner – i behov av humanitärt bistånd.

Trots denna katastrofala situation är finansieringen för FN:s humanitära insatsupprop för Sudan för närvarande bara 7 %. Sudans regionala flyktingberedskapsplan 2024 kräver också brådskande 1,4 miljarder dollar för att fortsätta kritiska livräddande insatser och skydd till 2,7 miljoner flyktingar, återvändande och värdsamhällen i fem grannländer.

”Det sudanesiska folket har utsatts för ett otaligt lidande under konflikten som har präglats av urskillningslösa attacker i tätbefolkade områden, etniskt motiverade attacker och en hög förekomst av konfliktrelaterat sexuellt våld. Rekryteringen och användningen av barn av parterna i konflikten är också djupt oroande”, sade FN:s människorättschef Volker Türk.

Och när den internationella givarkonferensen för nödsituationen i Sudan inleddes i Paris på måndagen, underströk FN:s rättighetschef potentialen för ytterligare blodsutgjutelse, när tre väpnade grupper tillkännagav att de gick med i Sudans väpnade styrkor i deras kamp mot de snabba stödstyrkorna och ” beväpna civila”.

Läs mer i vår artikel ”Bakom rubrikerna” här

Senaste artiklar

Generalsekreterarens uttalande om COVID-19