Nordisk profil: Martti Ahtisaari, Finlands f.d. president, utnämnd till särskilt sändebud för Kosovos framtida status.

FN:s generalsekreterare Kofi Annan har utsett Finlands före detta president Martti Ahtisaari till sitt särskilda sändebud för att leda processen med Kosovos framtida status. Utnämningen godkändes av säkerhetsrådet den 10 november 2005 och trädde i och med detta i kraft.

I rollen som särskilt sändebud kommer Ahtisaari att leda den politiska process som avgör Kosovos framtida status, i enlighet med resolution 1244 (1999) och de relevanta formuleringarna från säkerhetsrådet. FN försöker att öppna upp för samtal om huruvida Kosovo bör bli självständigt eller förbli en serbisk provins.

FN har administrerat Kosovo sedan NATO-bomber tvingade tillbaka de serbiska trupperna från provinsen där serbiska säkerhetsstyrkor slogs mot separatister från Kosovo.

Efter perioden som Finlands president (1994-2000) bildade Ahtisaari, 68, Crisis Management Initiative (CMI). CMI har deltagit aktivt i olika medlingsuppdrag, nu senast i fredsavtalet mellan Indonesien och separatiströrelsen Free Aceh Movement (GAM) som syftar till att få slut på konflikten som pågått i flera årtionden i den indonesiska provinsen.

Även om den f.d. finske presidenten har haft tuffa uppdrag förut är uppgiften som särskilt sändebud i Kosovo en av de största utmaningarna hittills. FN:s generalsekreterare Kofi Annan berömde Ahtisaaris ”utmärkta medlingsförmåga, ledarskap, tidigare erfarenhet av FN och kunskap om Balkan”, när han kungjorde utnämningen.

Med tanke på de delade meningarna om Kosovos status kommer dessa egenskaper otvivelaktigt att vara till stor nytta. Majoriteten av kosovoalbanerna vill ha självständighet, medan Belgrad har uteslutit detta och erbjuder endast självständighet.

Tidigare denna månad såg Kofi Annan till att få säkerhetsrådets godkännande för att påbörja samtal om huruvida Kosovo bör bli självständigt eller förbli en serbisk provins.

Tillsammans med Rysslands tidigare premiärminister Viktor Chernomyrdin och USAs tidigare vice-utrikesminister Strobe Talbott, utformade Ahtisaari 1999 en plan för att lösa Kosovokrisen som Jugoslaviens dåvarande president Slobodan Milosevic kunde acceptera. Med Kosovo på dagordningen kommer Ahtisaari att lämna sitt nuvarande uppdrag som särskilt sändebud för den humanitära krisen på Afrikas horn.

Andra problematiska områden som Ahtisaari har varit involverad i är bl.a. Namibia där han ledde FN:s uppdrag som också övervakade landets självständighet från Sydafrika 1990, och Nord-Irland där han var engagerad i försöken att övervaka avväpningen av den Irländska republikanska armén.

I en TV-intervju nyligen sa Ahtisaari att det är viktigt att lyssna på parterna och att han inte hade någon partisk lösning på Kosovos status.

Veteranpolitikern Harri Holkeri från Finland, tidigare särskilt sändebud för FN:s generalsekreterare i Kosovo, varnade för att våld kan bryta ut i Kosovo, som i mars 2004.

”Ju längre tid som går utan en lösning, desto mer spänning byggs upp”, sa Holkeri till den finska nyhetsbyrån STT.

Holkeris värdering är att det är nödvändigt med fredsbevarande styrkor i Kosovo under en längre period.

De nordiska länderna bidrar åtskilligt till samtalen om Kosovos status: det nuvarande danska särskilda sändebudet Søren Jessen-Pedersen och den norske ambassadören Kai Eide skrev en specialrapport för FN som ligger till grund för samtalen om Kosovos slutliga status
.