UNHCR: Mer hjälp behövs för de 42 miljoner människor som tvingats fly

FN:s flyktingorgan UNHCR presenterade på tisdagen sin årliga rapport om flyktingsituationen i världen. Enligt rapporten "2008 Global Trends" uppgick antalet människor som flytt sina hem på grund av krig och förföljelse till 42 miljoner år 2008. Av dessa är 16 miljoner flyktingar och 26 miljoner internflyktingar, det vill säga människor som flytt sina hem men stannat inom det egna landets gränser.
 
Vi presentationen av rapporten uppmanade UNHCR chefen Antonio Guterres det internationella samfundet att inte låta den ekonomiska krisen påverka den humanitära hjälpen.  "De summor som behövs för att rädda människor är mindre än vad som behövdes för att rädda banker," konstaterare Guterres.
 
Den största bördan faller på utvecklingsländerna eftersom 80 procent av flyktingarna finns i dessa länder. Jämfört med året innan, har antalet människor som flytt sina hem fallit med 700 000 år 2008, men nya flyktingströmmar år 2009 från bland annat Pakistan, vilka inte ingår i rapporten, har redan omintetgjort denna minskning. Enligt rapporten, kunde 2 miljoner flyktingar och internflyktingar återvända hem under år 2008, vilken är en minskning jämfört med året innan.  
 
Läs mer om UNHCR på svenska.

Läs rapporten här.