FN rapport: Inför kraftigare klimatåtgärder eller möt enorma förändringar

Översvämning
Fotograf: Egor Gordeev Källa: Unsplash

Medans nationer samlas under klimatkonferensen i Glasgow, har en ny rapport från FN:s miljöprogram UNEP efterlyst brådskande åtgärder för att öka finansieringen och genomförandet av klimatanpassningar.

Trots att den politiska viljan stärkts något kring införandet av klimatåtgärder, visade FN rapporten ’The Adaptation Gap Report 2021: The Gathering Storm’ att det konkreta genomförande fortfarande ligger långt efter den nödvändiga planen.

Dessutom visar rapporten att den finanspolitiska återhämtningen från Covid-19 pandemin till stor del missar att ta tillvara på möjligheten att prioritera grön ekonomisk tillväxt. Dessa åtgärder skulle kunna hjälpa nationer att anpassa sig till klimatpåverkan som torka, stormar och skogsbränder.

”När världen ser ut att intensifiera ansträngningarna för att minska utsläppen av växthusgaser – insatser som fortfarande inte är tillräckligt starka någonstans – måste den också dramatiskt öka sin ansträngning för att anpassa sig till klimatförändringarna”, säger Inger Andersen, verkställande direktör för UNEP.

”Även om vi skulle stänga kranen för utsläpp av växthusgaser idag, skulle effekterna av klimatförändringarna vara med oss i många decennier framöver. Vi behöver en stegvis förändring av anpassningsambitionen för finansiering och genomförande för att avsevärt minska skador och förluster från klimatförändringar. Och vi behöver det nu.”

Finansieringen av anpassningen är fortsatt svag

Aktuella löften under Parisavtalet pekar mot en global uppvärmning på 2,7°C i slutet av århundradet. Även om världen begränsar uppvärmningen till 1,5°C eller 2°C, som beskrivs i avtalet, kvarstår många klimatrisker. Medan stark begränsning är det bästa sättet att minska effekterna på lång sikt, är kostnaderna avgörande, särskilt vad gäller globala klyftor, finansiering och genomförande.

Rapporten finner att kostnaderna för anpassning uppskattningsvis ligger på mellan 140-300 miljarder USD per år till omkring 2030 och 280-500 miljarder USD per år till 2050 endast för utvecklingsländer.

Klimatfinansiering som strömmar till utvecklingsländer för begränsning och anpassningsplanering och implementering nådde 79,6 miljarder USD 2019. Totalt sett är de uppskattade anpassningskostnaderna i utvecklingsländerna fem till tio gånger större än nuvarande offentliga finansieringsflöden, och gapet ökar.

Covid-19 möjligheten missas

16,7 biljoner USD i finanspolitiska stimulanser har utplacerats runt om i världen. Endast en liten del av denna finansiering har dock riktats mot anpassning.

Färre än en tredjedel av de 66 länder inkluderade i rapporten hade uttryckligen finansierat Covid-19 åtgärder för att hantera klimatrisker från och med juni 2021. Samtidigt kan de ökade kostnaderna för att betala skulder, i kombination med minskade statliga intäkter, hämma framtida statliga utgifter för anpassning särskilt i utvecklingsländer.