Generalförsamlingen utser 18 nya medlemmar till FN:s råd för mänskliga rättigheter

UNHRC UN Photo Jean Marc Ferré

28.10.2015 – FN:s generalförsamling har utsett 18 nya medlemsstater som medlemmar i FN:s råd för mänskliga rättigheter för en treårsperiod från och med 1 januari 2016.

De valda länderna är Belgien, Burundi, Elfenbenskusten, Ecuador, Etiopien, Filippinerna, Förenade Arabemiraten, Georgien, Kenya, Kirgizistan, Mongoliet, Panama, Slovenien, Schweiz, Sydkorea, Togo, Tyskland och Venezuela.
Rådets medlemmar har en mandatperiod på tre år, och kan vara medlemmar högst två perioder i sträck.

På basen av geografisk jämlikhet utdelas rådets säten till de fem regionala grupperna enligt följande: 13 från den afrikanska gruppen, 13 från den asiatiska gruppen, 6 från den östeuropeiska gruppen, 8 från den latinamerikanska och karibiska gruppen och 7 från gruppen för Västeuropa och andra stater.

Burundi, Georgien, Togo, Mongoliet och Panama har för första gången ett säte i rådet. De följande staterna fortsätter som medlemmar: Albanien, Algeriet, Bangladesh, Bolivien, Botswana, El Salvador, Frankrike, Ghana, Indien, Indonesien, Kina, Kongo, Kuba, Lettland, Maldiverna, Mexico, Marocko, Namibia, Nederländerna, Nigeria, Paraguay, Portugal, Qatar, Ryssland, Saudiarabien, Storbritannien, Sydafrika, Makedonien, och Vietnam.

Saudiarabiens roll i människorättsrådet har debatterats i medier under de senaste månaderna, speciellt efter att vissa medier felaktigt rapporterat att landet ”styr” rådet. I själva verket är Saudiarabien medlem av en konsultativ grupp inom människorättsrådet, och var ordförande för denna grupp under en viss tid detta år på roterande basis. Ordförande för rådet har ingen makt över eller utöver de andra medlemmarna.

Rücker. UN Photo Jean Marc FerréDen konsultativa gruppen utgörs av fem ambassadörer som inte utses av rådet självt, eller något annat FN-organ, utan utses av de fem regionala grupperna och tjänstgör i personlig egenskap. De bedömer kandidaterna för posterna som FN-människorättsexperter, och ger sedan sin rekommendation gällande kandidaterna – genom konsesus- till rådets president. Den nuvarande presidenten för människorättsrådet är Joachim Rücker från Tyskland.

Ingen av den konsultativa gruppens ambassadörer har rätten att bestämma om en kandidat unilateralt. Saudiarabiens ambassadör nominerades av den asiatiska gruppen och tjänstgör från 1 januari till 31 december 2015.

FN:s råd för mänskliga rättigheter skapades av generalförsamlingen år 2006 och har 47 medlemmar. Rådet är ansvarigt för att stärka och trygga mänskliga rättigheter runtom i världen, och för att adressera kränkningar mot mänskliga rättigheter samt utfärda rekommendationer.

Medlemskap i rådet är öppet för FN:s alla medlemsstater. Medlemmarna väljs av generalförsamlingen genom absolut majoritet från individuella och direkta röster. Rådet sammanträder i Genève.