Generalsekreterarens budskap på världsdiabetesdagen 14 november

14 november 2009

Millioner människor dör årligen i diabetes, de flesta av dem i utvecklingsländer och många mycket tidigare än den förväntade livslängden. Diabetes kan förvärra andra sjukdomar och ha en mycket negativ inverkan på mammors och barns hälsa. I vissa länder försvårar den ökande förekomsten av  diabete främjandena att nå millenniemålen.

Men typ 2-diabetes kan förhindras. Den är en så kallad livsstilssjukdom, liksom hjärt- och kärlsjukdomar och vissa former av cancer, som orsakas av ohälsosamma levnadsvanor, stillasittande, rökning och alkoholmissbruk.

Det här innebär att effektiva strategier och åtgärder måste sträcka sig utöver hälsovårdssektorn till att även omfatta regeringar och aktörer som det civila samhället och den privata sektorn.

FN-systemet är fullt engagerat i arbetet att hjälpa länder handskas med de utmaningar som diabetesen skapar. Förebyggande arbete kan minska fattigdom, främja ekonomisk utveckling och hjälpa länder i deras strävanden att nå millenniemålen.

På världsdiabetesdagen uppmanar jag det internationella samfundet och internationella organisationer för utvecklingssamarbete att stöda utvecklingsländerna i arbetetet att förebygga diabetes och förbätta tillgången till hälsovård.