Generalsekreterarens budskap på världsmiljödagen

5 juni 2009
—-
Det ekonomiska och finansiella tumultet som sveper över jorden är en väckarklocka för att få oss att inse behovet, att förnya gamla tillväxtmönster och ta ett steg in i en ny era av grönare och renare utveckling. Temat för årets världsmiljödag är ”Din planet behöver dig” och tanken är att det skall inspirera oss alla att göra en insats.

Vår planet står inför ett stort hot – klimatförändringarna. Alla länder kommer att drabbas, men de fattiga länderna kommer att påverkas svårast. Men vi har en möjlighet att ändra kurs. I december äger avgörande klimatförhandlingar rum i Köpenhamn och tillsammans måste vi kräva att våra beslutsfattare enas om ett nytt klimatavtal.

Världen behöver också en ny grön plan som fokuserar på investering i förnyelsebara energikällor, miljövänlig infrastruktur och energieffektivitet. Detta kommer inte enbart att skapa jobb och bidra till att ekonomin återhämtar sig, men kommer även att bistå i kampen mot den globala uppvärmningen. Genom att investera blott en del av de betydande ekonomiska stimulanspaketen i den gröna ekonomin kan vi vända dagens kris till en hållbar tillväxt. Dessutom kommer länder som tar ett steg in i ett koldioxidfattigt samhälle, att inte bara åtnjuta miljömässiga fördelar, de kommer även att ligga väl till för att dela med sig av sin teknologi till andra länder.

Men vår planet behöver mer än bara de åtgärder som regeringar och företag vidtar, den behöver oss alla. Individen verkar måhända liten i förhållande till de globala hoten och trenderna, men om miljarder människor tillsammans agerar för en gemensam sak, kan vi göra en omåttlig skillnad.

På världens miljödag uppmanar jag alla att vidta konkreta åtgärder för att göra vår planet grönare och renare. Släck lamporna, använd offentliga transportmedel, återvinn, plantera träd, städa upp i din omgivning, håll företag ansvariga för deras miljöprogram och uppmana dina beslutsfattare att enas om ett klimatavtal i Köpenhamn.

Ban Ki-moon, FN:s generaslekreterare