Viktiga framsteg inom millenniemålen uppnådda enligt FN:s statusrapport 2012

519527-mdgbankimoon

519527-mdgbankimoon

Årets statusrapport över millenniemålen, den så kallade MDG Report 2012, lanserades måndagen den andra juli av FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon. Rapporten visar att viktiga framsteg har gjorts inom ett flertal områden.

Delmålet för att halvera den extrema fattigdomen har nåtts fem år i förtid, precis som delmålet att halvera proportionen av människor som lever utan tillgång till förbättrat dricksvatten. Livsvillkoren för mer än 200 miljoner människor bosatta i slumområden har förbättrats, vilket är en fördubbling av målet för 2020. Lika många flickor som pojkar började grundskolan – inskrivningarna ökade speciellt i Afrika söder om Sahara. Likaså har mödradödligheten minskat, tillgången till HIV-behandling ökat och framsteg gjorts i kampen mot tuberkulos och malaria.

”Dessa resultat representerar en oerhörd förminskning av mänskligt lidande och en glasklar bekräftelse för milenniemålens approach. Men de är inte en orsak att minska våra ansträngningar”, sade Ban Ki-moon i sitt uttalande.

Millenniemålen möter fortfarande utmaningar, och det internationella samfundet manas att leva upp till sina förpliktelser. ”Framgångarna är ojämnt spridna över och mellan olika regioner och länder. Dessutom har utvecklingen inom vissa mål blivit långsammate efter de många kriserna under 2008-2009”, poängterade undergeneralsekreterare Sha Zukang i sin översikt av rapporten. Vi har inte uppnått tillräckliga framsteg gällande värdigt arbete, mödradödlighet och utrotning av hunger.

”De fortsatta framstegen beror på hur det åttonde millenniemålet uppfylls  – det globala partnerskapet för utveckling”, sade Ban Ki-moon. Både Ban och Sha betonade vikten av att uppnå jämlikhet mellan könen för att kunna gå vidare i utvecklingen. ”Den nuvarande ekonomiska krisen kan inte tillåtas minska hastigheten eller vända framgångarna till motgångar. Vi måste bygga vidare på de framsteg som uppnåtts, och vi bör inte ge efter förrän alla mål uppnåtts”, sade Ban.

För mer information gällande millenniemålen kan du besöka FN:s utvecklingsprogram UNDP. De har även en portal för alla mål här.

För ytterligare information, kontakta Trygve Ølfarnes  på Nordiska avdelningen för FN:s utvecklingsprogram UNDP. E-mail: [email protected]