Nedräkningen påbörjad för tusendagarskampanjen

8.4.2013 – FN uppmanar världens regeringar, internationella organisationer och det civila samhället att öka sina ansträngningar under de kommande 1000 dagarna för att uppnå millenniemålen före deadline år 2015.

”Millenniemålen är historiens mest framgångsrika globala försök att utrota fattigdomen”, sade FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon under sitt besök i Madrid, där en officiell kick-off för kampanjen ”MDG Momentum – 1000 Days of Action” gick av stapeln.

De åtta millenniemålen täcker fattigdom och hunger, utbildning, jämlikhet, barndödlighet, mödrars hälsa, kampen mot AIDS och malaria samt andra sjukdomar, hållbarare miljö och ett globalt partnerskap för utveckling.

Enligt FN-siffror har den extrema fattigdomen halverats och mer än två miljarder människor har tillgång till rent dricksvatten sedan millenniemålen lanserades och antogs av FN:s medlemsstater år 2000.

Mödra- och barnadödligheten har sjunkit, ett rekordstort antal barn går nu i skola, och antalet flickor i skolor är för första gången i historien lika högt som antalet pojkar.

Under en gemensam presskonferens tillsammans med Spaniens premiärminister Mariano Rajoy, sade Ban: ”Vi bär alla ansvar för att de kommande tusen dagarna utnyttjas till fullo och vi uppfyller vårt löfte till världens fattigaste och sårbaraste människor.”

I en debattartikel publicerad i Spaniens största tidning ”El Pais”, uppmanade Ban det internationella samfundet att öka sina ansträngningar för att uppnå de utsatta målen för hälsa, utbildning, energi och sanitet, samt stärka kvinnors egenmakt och fokusera på biståndet och de mest sårbara. Han betonade även vikten av samarbete mellan regeringar och gräsrotsorganisationer och –rörelser.

”Cyniker antog för inte så länge sedan att millenniemålen skulle överges som alltför ambitiösa”, sade Ban. ”Istället har målen hjälpt till att utstaka nationella och globala prioriteter, och fått oss att uppnå anmärkningsvärda resultat.”