Generalsekreterarens budskap på världslivsmedelsdagen

 “ENADE MOT HUNGER”

16 oktober 2010

För många människor är det inte en världslivsmedelsdag idag. Det är ytterligare en hungerdag. Trots att antalet hungriga människor har minskat i förhållande till rekordsiffrorna ifjol då över en miljard människor gick hungriga, finns det fortfarande 925 miljoner hungriga människor i världen. Vi påminns ständigt om att världens livsmedelssystem inte fungerar på sätt som garanterar mat åt de mest utsatta i samhället.

Millenniemål nummer ett, att halvera antalet människor som lider av hunger till år 2015, är en förutsättning för att nå de övriga målen. Om människor hungrar kan de inte ta sig ur fattigdomen och de är mer känsliga för smittosamma sjukdomar. Om barn är hungriga kan de inte växa, lära sig eller utvecklas.

Enbart i år har miljoner människor drabbats av livshotande hunger till följd av jordbävningen i Haiti, torkan i Sahel och översvämningen i Pakistan. Den ekonomiska krisen och livsmedelskrisen påverkar fortsättningsvis de mest utsatta i världen. Matpriserna är alltjämt instabila och nyligen nådde de sitt högsta pris på två år.

Temat för årets världslivsmedelsdag är ”enade mot hunger” och det reflekterar en mycket välkommen utveckling där allt fler regeringar, internationella organisationer, regionala och lokala organisationer, företag och grupper i det civila samhället samarbetar och implementerar gemensamma lösningar.

Deras tillvägagångssätt är genomgripande, de koncentrerar sig på att stabilisera matförråd, förbättra tillgången till mat och optimera maten på hushållsnivå. De arbetar med alla frågor inom matsäkerhet, från småbönder till skolmat. De bidrar till att rädda liv i krissituationer genom livsmedelshjälp.

Under de senaste månaderna har det handlat mycket om mat och om att få den rätta maten till de rätta människorna vid rätt tid. Det här innebär att jordbruket, hälsovården och de sociala säkerhetssystemen måste vara uppmärksamma på behovet av mat och på särskilda program för att förbättra näringen till barn från födseln tills de fyller två år.

Jag uppmanar alla att arbeta för en genomgripande strategi och att samarbeta, på s sött kan vi arbeta vidare på e framsteg vi gjort för att minska antalet hungrande. Låt oss stå enade mot hunger och låt oss se till att alla har tillgång till mat.
      
Av FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon