Generaslekreterarens budskap på den internationella dagen för volontärarbete

5 december 2008

Denna internationella dag för volontärarbete kommer i slutet av ett år präglat av svårigheter; mat- och bränslepriserna har skjutit i höjden, klimatförändringarna försvåras och de ekonomiska marknaderna är turbulenta.

Gång på gång har man efterlyst resurser för att klara av dessa problem. Men sällan uppmärksammas den enorma resurs som alla volontärarbetare utgör i arbetet att engagera människor för att arbeta för fred och utveckling.

Volontärer kan arbeta med allt från jordbruk till kontorsarbete. Hur man definierar frivilligarbete varierar i olika kulturer men den grundläggande principen är den samma: varje individ kan påverka samhället.

Förutom att volontärer gör ett värdefullt arbete för samhället, berikar de även sina egna liv. ”Jag älskar att vara volontär eftersom jag känner att jag gör nytta i samhället, jag blir glad av att hjälpa andra”, konstaterade en ung volontär nyligen.

Vi kan inte mäta denna osjälviska anda på samma sätt som vi mäter andra resurser, men vi vet att den är enorm och förnyelsebar.

På denna internationella dag för volontärarbete uppmanar jag alla världens medborgare att utnyttja denna ovärderliga källa av energi och initiativrikedom.

Av Ban Ki-moon