In Focus: Människohandel

Denna gång är människohandeln, vår tids slaveri, temat för vårt nummer av In Focus. Sexuell exploatering är fortfarande den vanligaste formen av människohandel. Men det förekommer även tvångsarbete, illegal adoption och organhandel.

Dessa företeelser oroar myndigheterna världen över, och de är även föremål för bland annat FN:s Blue Hart -kampanj för att motverka människohandel.

Du hittar våra artiklar om de olika aspekterna kring människohandel på UNRIC:s engelskspråkiga hemsida: http://unric.org/en/human-trafficking