Drottning Sofia av Spanien hedrade isländska vinnaren av UNRIC:s reklamtävling

alt

Stefán Einarsson, grafisk designer från Island, mottog på fredagen första priset i FN:s reklamtävling för millenniemålen. Priset delades ut av Hennes Majestät Drottning Sofia av Spanien vid en ceremoni i Madrid.

Einarssons bidrag “Dear leaders, we are still waiting” är en uppmaning till världens ledare att nå millenniemålen. En jury av internationellt kända designers och reklamexperter röstade fram vinnaren bland tusentals insända bidrag.

”Jag hoppas verkligen att denna reklam kan bidra till att öka kunskapen om millenniemålen. Och att den fungerar som en påminnelse för världens ledare att leva upp till de löften de gett om att halvera fattigdomen före år 2015”, sade Einarsson i sitt tal i Madrid. Första priset på 5000€ hade donerats av Spanska EU ordförandeskapet.

I samband med prisutdelningen hyllades även spanska skådespelaren Antonio Banderas för det arbete han gjort för att främja kunskapen om millenniemålen i sin roll som Goodwill ambassadör för FN:s utvecklingsprogram UNDP. I sitt tal lyfte Banderas fram vikten av kunskap och medvetenhet i kampen mot fattigdomen. ”Det är orsaken till att jag är här, för att sprida budskapet till så många som möjligt. Och mitt budskap till FN är: ni kan räkna med mig.”, sade Banderas.

Tävlingsjuryn representerades av juryns ordförande Jacques Séguéla, vice-ordförande för internationella kommunikationsgruppen Havas. “Marknadsföring är som vackrast när den används för att bekämpa världens orättvisor”, sade Séguéla.

På plats fanns även spanska statsekreteraren för internationellt utveklingssamarbete Soraya Rodríguez Ramos och UNRIC’s direktör Afsané Bassir- Pour.
“ Det är klar att vi inte kan nå millenniemålen enbart med hjälp av bistånd eller enbart genom regeringar.”, konstaterade Bassir-Pour. “För att sprida budskapet samarbetade vi med den kreativa rörelsen i Europa, med marknadföringssektorn och med media, vilket visade sig vara en framgångsrik kombination.”

Rodríguez Ramos betonade betydelsen av kreativitet i det arbete som det interantionella samfundet gör för att bekämpa fattigdomen. “Samhället behöver kreativa människor för att öka medvetenheten om millenniemålen och vikten av att nå dem.”

alt

_________________
På bilden från vänster: Luis Reverter, Generalsekreterare för Fundacion la Caixa,  Rebeca Grynspan, biträdande administrator för UNDP, Stefán Einarsson, tävlingens vinnare, Hennes Majestät Drottning Sofia av Spanien,  Afsané Bassir-Pour, chef för UNRIC; Antonio Banderas, FN:s Goodwill ambassadör, Soraya Rodríguez Ramos, statsekreteraren för internationellt utveklingssamarbete samt juryns ordförande Jacques Séguéla.