Norden toppar pressfrihetsindex för 2013

press freedom

press freedom

1.2.2013 – Efter den arabiska våren och andra proteströrelser som orsakade många uppsving och fall i förra årets index, uppvisar nu pressfrihetsindexet för 2013 ett vanligare resultat.

De samma tre europeiska länderna som toppade indexet (som sammanställs av reportrar utan gränser) förra året ligger fortfarande på topp. Finland är nummer ett, och alla de nordiska länderna förekommer bland topp tio.

Situationen är långt densamma för den Europeiska Unionen som förra året. Sexton av unionens medlemmar är fortfarande bland topp 30, men den europeiska modellen håller på att upplösas. Bristfällig lagstiftning som kunde ses redan 2011 har fortsatt, speciellt i Italien (som nu är 57:e) där förtal och ärekränkning fortfarande är straffbart och statliga instanser gör farligt bruk av nedtystande lagar. Ungern (på 56:e plats, -16) betalar fortfarande priset för repressiva reformer i lagstiftningen som haft allvarlig påverkan på journalisters arbete. Men Greklands fall (nu på 84:e plats, -14) är det mest oroande. Greklands sociala och professionella miljö för journalister, som utsätts för våld från både polisen och extrema grupper, beskrivs som katastrofal.

Även om många kriterier tas i beaktande, från lagstiftning till våld mot journalister, är konstellationen oftast densamma: demokratiska länder toppar indexet, medan diktatoriska länder hamnar lägst ned på listan. Även i år ligger samma trio på botten: Turkmenistan, Nordkorea och Eritrea. Kim Jon-uns makttillträde har på inga vis rubbat regimens absoluta kontroll av nyheter och information. Eritrea, som nyligen skakades av ett myteri av soldater på informationsministeriet, förblir fortsättningsvis ett öppet fängelse för dess folk där ett flertal journalister har dött under arrest. Trots en reformativ diskurs i Turkmenistan har regimens totalitära kontroll av medierna inte rubbats.

2012 har varit ett exceptionellt farligt år för journalister runtom i världen. Antalet journalister som dödats i samband med sitt arbete har ökat med 33 procent i jämförelse med föregående år. 2012 i siffror: 88 journalister dödade (+33% ökning jämför med 2011) 879 journalister gripna, 1993 journalister hotade eller fysiskt attackerade, 38 journalister kidnappade, 73 journalister tvingade i landsflykt, 6 medieassistenter dödade, 47 nätaktivister och medborgarjournalister dödade, 144 bloggare och nätaktivister gripna.

Den goda nyheten är uppsvingen på listan som toppas av Malawi (75:e, +71). Även Elfenbenskusten (96:e, +63) steg på listan och har klart börjat återhämta sig efter oroligheterna som följde det senaste valet, då stridigheterna mellan Laurent Gbagbos och Alassane Ouattaras anhängare ledde till en nationell kris. Burma (151:sta, +18) fortsatte att kliva uppåt på listan.

Mali gjorde den största djupdykningen (99:e, -74) som en följd av krisen som började 2012. Militärkuppen i Bamako i mars, och de beväpnade islamisternas frammarsch i norra Mali ledde till både våld och mediecensur.

”Pressfrihetsindexet tar inte något politiskt system i direkt beaktande, men det är klart att demokratier erbjuder ett mycket bättre skydd för friheten att producera och cirkulera trovärdig och korrekt information än i länder där de mänskliga rättigheterna står under hot”, sade generalsekreteraren för reportrar utan gränser, Christophe Deloire. ”I diktaturer utsätts journalister och deras familjer för obarmhärtiga repressalier, medan problemet i demokratier är mediernas ekonomiska kris och intressekonflikter. Situationerna är såklart inte jämförbara, men vi bör ge alla dem som står emot förtryck, oavsett form, vårt högsta erkännande.”