Landsbygdens kvinnor – kanske inte halva himlen, men åtminstone halva jorden

317842

317842

15 oktober 2012 – Kvinnor på landsbygden producerar en stor del av världens föda, sörjer för miljön och bidrar till att minska risken för naturkatastrofer i sina samhällen. Emellertid möter de fortsättningsvis problem och diskriminering som hindrar dem från att nå deras fulla potential.

För alltför många rurala kvinnor är det en del av vardagen att de inte äger den mark de själva odlar och att de nekas de finansiella tjänsterna som kunde lyfta dem ur fattigdom och förse dem med baslivsmedel, hälsotjänster och förnödenheter såsom vatten och sanitet. Obetalat arbete utgör en tung börda och står i vägen för möjligheterna att finna arbete med skälig lön.

I medeltal utgör kvinnorna 43 % av landsbygdens arbetskraft i utvecklingsländer. Forskningsresultat visar att om dessa kvinnor hade samma tillgång till produktiva resurser som män, kunde de öka sina åkrars avkastning med mellan 20-30 %, vilket skulle öka den totala skörden i dessa länder med 2,5 – 4 %. Detta skulle betyda att antalet hungriga i världen skulle minska mellan 12 till 17 procent.

Den 15:e oktober firar FN den internationella dagen för landsbygdens kvinnor. Idén att uppmärksamma rurala kvinnor med en egen dag framfördes i under den fjärde världskonferensen om kvinnor i Beijing, Kina, år 1995. Den 15:e oktober, dagen före världslivsmedelsdagen, föreslogs för att på så sätt belysa kvinnornas roll i livsmedelsproduktionen och rollen de spelar för att trygga livsmedelssäkerheten.

På den internationella dagen betonade FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon vikten av att stärka rurala kvinnors egenmakt, vilket är oerhört viktigt i kampen mot hunger och fattigdom.

”Genom att neka kvinnor rättigheter och möjligheter, nekar vi samtidigt deras barn och samhällen möjligheten till en bättre framtid. Detta är varför FN nyligen lanserat ett program för att stärka de rurala kvinnornas position och egenmakt och öka livsmedelssäkerheten. Programmet, som är gemensamt för de tre Rom-baserade livsmedels- och jordbruksorganen (FAO, WFP och IFAD) samt UN Women, kommer att arbeta för och med rurala kvinnor för att kämpa mot de hinder de möter, och för att stödja deras kännedom i egenskap av producenter, ledare och entreprenörer”, sade Ban Ki-moon i sitt meddelande.

”Då mat- och livsmedelssäkerhet stärks, ökar de rurala kvinnornas möjligheter att hitta betalt arbete och sörja för sina barns utbildning och hälsa. Med jämlika tillgångar till land, kredit och produktiva resurser, kan rurala kvinnor öka sin produktivitet och sälja sina varor. Som jämlika medlemmar i samhället kan de göra sina röster hörda som beslutsfattare och fungera som motorer för hållbar utveckling.”