Sverige kandiderar till FN:s råd för mänskliga rättigheter

– Sverige har nu deklarerat sin kandidatur till att bli medlem i FN:s råd för mänskliga rättigheter för perioden 2012 till 2015, säger utrikesminister Carl Bildt.

– Mänskliga rättigheter är en prioriterad fråga för regeringen. Som medlem i MR-rådet vill vi bidra till att öka rådets möjligheter att nå resultat på marken, till exempel genom att behandla områden och situationer med särskilt graverande brott mot de mänskliga rättigheterna, säger biståndsminister Gunilla Carlsson.

Sverige har deltagit aktivt som observatör i FN:s råd för mänskliga rättigheter sedan det bildades år 2006. Sverige representerade också den Europeiska unionen i MR-rådet under det svenska ordförandeskapet 2009.

MR-rådet har 47 medlemmar som alla är valda på tre år i taget. Rådets möten äger rum i Genève, där också Högkommissarien för mänskliga rättigheter har sitt högkvarter.

 Källa: Utrikesdepartementet