Kungörelse av FN:s generalsekreterares talesman med anledning av kärnkraftsolyckan i Tjernobyl för 20 år sedan

26 april 2006 – I dag är det 20 år sedan Tjernobylkatastrofen, den värsta kärnkraftsverksolyckan i historien. När vi ser tillbaka på dessa två senaste årtionden, måste vi minnas det osjälviska hjältemod som katastrofarbetarna visade och det lidande som drabbade över 330 000 människor, förorsakat av radioaktiva regioner. Vi måste minnas de risker och rädslor som upplevdes av miljontals människor boende i närliggande områden, och de noggranna och kostsamma åtgärder som genomfördes under många år, för att begränsa befolkningens utsatthet för strålning och för mildring av olyckans inverkningar på hälsa och miljö. Dessa uppoffringar får aldrig glömmas.

Förra året nådde FN:s Tjernobyl Forum, ett nätverk bestående av åtta FN-organ, samt representanter från regeringarna i Vitryssland, Ryssland och Ukraina, ett vetenskapligt konsensus rörande Tjernobyls effekt på hälsa och miljö. Man insåg att en lång väg kvarstår innan full återhämtning uppnås i områden som påverkades av Tjernobyl. Detta konsensus innehöll emellertid ett viktigt budskap till befolkningen som påverkats om att ha tillförsikt. Generalsekreteraren manar till bred spridning av forumets observationer.

Många svåra lärdomar har dragits från Tjernobyl, bland annat vikten av att tillhandahålla allmänheten transparent, skyndsam och trovärdig information i samband med en katastrof. Generalsekreteraren anser att det bästa sättet för det internationella samfundet att visa vördnad gentemot dem som drabbats av Tjernobyl, är att tillhandahålla generösa stöd till program som utformats för att hjälpa traumatiserade samhällen återfå självförsörjning, samt att hjälpa drabbade familjer att återuppta normala, hälsosamma liv.