Namnge en ny kontinent!

campaign1

campaign1

Vad skulle du kalla skräpansamlingen i Stilla Havet, även kallad den nya kontinenten? Och visste du att varje kvadratkilometer av hav innehåller 18 000 plastpartiklar? En innovativ kampanj av det finska FN-förbundet belyser det faktum att vi alla berörs av plastavfallet i våra hav och att det är dags att städa upp det vi ställt till med.

Kampanjen, som lanserades i januari, har mottagit en mycket positiv respons. På kampanjens hemsida kan man både svara på en frågerunda om hållbar utveckling samt skriva under en adress för ett globalt fördrag för plastavfall. Det finska FN-förbundet uppmanar även människor att namnge den ”8:e kontinenten”, dvs plastansamlingen i havet.

”Vi försöker visa att det finns olika sätt genom vilka människor kan ta del i FN:s processer”, säger verksamhetsledare Helena Laukko.

Kampanjen är länkad till diskussionen kring hållbar utveckling och post-2015 –agendan. ”Vi hoppas att de nya utvecklingsmålen kommer att vara universella mål för hållbar utveckling”, säger Laukko. ”För kampanjen sökte vi efter ett tema som skulle beröra den finska befolkningen, Europa, utvecklingsländer, kort sagt alla. Plastavfall är ett problem som sträcker sig över riksgränser och kontinenter.”

Mängden plastavfall i världshaven minskar inte, tvärtom. Enligt FN:s miljöprogram UNEP innehåller varje kvadratkilometer hav nu uppskattningsvis 18 000 plastpartiklar.

Det finska FN-förbundet föreslår att den finska regeringen ser över sina möjligheter att initiera ett globalt FN-avtal gällande plastavfall i haven.

Enligt Laukko har problemet ökat stadigt under de senaste 20 åren, och det syns inga tecken på förbättring. Hon belyser även det faktum att inga internationella mekanismer existerar för att tackla problemet.

Plastavfall berör instanser och grupper som oftast inte är inblandade i debatten kring hållbar utveckling, som fiskare och dykare. ”Även om plastavfallet studerats under 20 år, är långt ifrån alla medvetna om problemets omfattning”, tillägger Laukko.

Samarbete är kritiskt i kampen mot det globala problemet. Enligt Laukko är en rensning av haven i allas intresse, inte bara Finlands eller Europas. Därför är kampanjen inte begränsad till bara Finland, utan målet är att skapa en internationell adress som kan delges FN år 2015.