PaperSmart –initiativet minskar pappersförbrukningen under Rio+20 med 95%

papper

papper

Användningen av papper under FN:s konferens för hållbar utveckling, Rio+20, väntades minska från uppskattningsvis 20 miljoner pappersark till endast 1 miljon tack vare FN:s initiativ PaperSmart.

Med närmare 50 000 konferensdeltagare ville FN och Brasiliens ledare betona behovet av hållbara åtgärder för att minska förorening och avfallsproduktion – i linje med målen för Rio+20.

”Vanligtvis skulle en konferens av denna storlek innebära att ungefär 20 miljoner ark papper skulle förbrukas”, sade Magnus Olafsson, chef för mötes- och publikationsenheten på FN:s avdelning för generalförsamlingen och mötesledning, som också leder PaperSmart –initiativet. ”Men för Rio+20 kommer vi troligen att ha förbrukat mindre än en miljon”.

I en intervju underströk Olafsson att ”pappersmart” inte betyder ”pappersfri”, men att fastän ett stort antal pappersmaterial distribuerades under Rio+20, var den totala mängden papper i cirkulation ändå mycket mindre än under tidigare konferenser.

”Under 67 år har vi delat ut medlemsstaters uttalanden i pressrummen. Erfarenheten visar att mycket få verkligen tar dessa uttalanden med sig. De flesta lämnas kvar så att vi i slutet av dagen står kvar med en hög av outnyttjade uttalanden”, sade Olafsson, och tillade att uttalanden i pappersformat även har nackdelen att man inte kan editera dem på skärm.

”Det handlar inte om en kamp emot papper, det är snarare ett krig emot avfall”, betonade han. ”Uttalandena finns alla tillgängliga i en portal på nätet, och om man vill ha en papperskopia så är det bara att be om det”.