Sverige och UNEP samarbetar för att skydda ozonskiktet

Svenska Naturvårdsverket och FN:s miljöprogram UNEP har inlett ett samarbete för att hjälpa utvecklingsländerna att minska användningen av kemikalier som förstör ozonskiktet.

Projektet strävar till att hjälpa utvecklingsländerna att minska användningen av HCFC kemikalier. HCFC kemikalierna började användas som alternativ till CFC kemikalier som tidigare användes som drivgas i sprayförpackningar och som köldmedium i kyl-, frys- och andra klimatanläggningar, samt kylskåp. HCFC kemikalierna ansågs mindre skadliga men de bryter också ner ozonskiktet och dessutom bidrar de till en ökande växthuseffekt.

UNEP och Naturvårdsverket skall arbeta för att öka medvetandet hos industrin och regeringar i utvecklingsländer om att det finns alternativ till HCFC kemikalierna.

Mera om samarbetet