UN-AIDS: Antalet nya fall av hiv-aids minskar

alt

altAntalet nya fall av hiv-aids har minskat med ungefär en femtedel det senaste decenniet, visar en ny rapport från FN organet UN-AIDS som presenterats i dag.

altAntalet dödsfall på grund av AIDS har minskat med nästan 20 procent de senaste fem åren och det totala antalet HIV- smittade har stabiliseras.

Enligt rapporten dog 1,8 miljoner människor på grund av AIDS-relaterade sjukdomar år 2009. Omkring 33.3 miljoner människor uppskattas leva med HIV i slutet av år 2009 vilket är något fler än året innan då siffran uppgick till 32,8 miljoner människor. Förklaringen är dock att fler människor lever längre i takt med att tillgången till mediciner ökar.

”Tack vare modiga åtgärder och smarta val har vi lyckats vända på utvecklingen av AIDS epidemin, sade UN-AIDS direktören Michel Sidibé vid presentationen av rapporten.

”Resultaten av de investeringar som vi gjort börjar synas men situationen är mycket bräcklig – utmaningen är nu att fortsätta främja denna utveckling.”

Läs rapporten här: