”Kvinnor kan inte…”

Women cannot

Women cannot

22 oktober 2013- Du vet hur det fungerar, du skriver in ett eller två ord i Googles sökfält och en flik öppnas där du hittar en lista med förslag på fortsättningen för meningen. Denna sökfunktion har använts inom komedi och till och med för poesi, nu används funktionen i en ny stark kampanj från UN Women.

Kampanjen visar upp en rad reklamer som porträtterar ett riktigt exempel på Googles sökförslag för sökord så som “kvinnor kan inte…” eller “kvinnor skall inte…”. Förslagen som varierar från att “kvinnor kan inte köra” till “kvinnor skall inte jobba”, belyser den sexism och diskrimination mot det kvinnliga könet som finns i våra samhällen.

Kampanjen använder sig nu av dessa förslag, och lägger dem ovanför munnarna på kvinnor på stora reklamaffischer, som för att tysta ned kvinnorna. Resultatet är en kraftig kampanj som redan har skapat debatt i flera länder.

Då man provar sökfunktionen i Sverige får man även resultat som “kvinnor borde inte ha rösträtt” och “kvinnor skall inte spela fotboll”. Även om de Nordiska länderna ofta anses vara ledande för jämställdhet mellan könen, finns mycket kvar att åtgärda. Under den Tvärnordiska konferensen om framtidens jämställdhetspolitik den 3 oktober 2013, sade den Danske jämställdhetsministern, Manu Sareen, “Vi har kommit långt med jämställdhet i Danmark och i de andra Nordiska länderna. Men det kommer hela tiden nya utmaningar som kräver att vi tänker i nya banor och hittar nya lösningar.”

Kampanjen har skapat debatt på nyhetssidor och i sociala medier. Du kan följa debatten med hashtaggen #womenshould. Reklamskrivaren, Karen Shuhaibar, hoppas att reklamerna når många olika sorters människor. “Reklamerna chockerar eftersom de visar exakt hur långt vi har kvar tills vi når jämställdhet. De fungerar som väckarklockor, och vi hoppas att vi hör dem ringa långa vägar.

För UN Women, bekräftar Google sökningarna behovet av att fortsätta kampen för kvinnors rättigheter, för att bestyrka kvinnor, för jämställdhet; något organisationen fullföljer runt om världen. UN Women är uppmuntrade över den starka reaktion reklamerna skapat och hoppas att de frambringar konstruktiv dialog globalt.