UN70: Världens största födelsedag firas på lördag

Reception during The San Francisco Conference 25 April 26 June 1945

 Reception during The San Francisco Conference 25 April 26 June 1945

23.10.2015 – Lördagen den 24 oktober fyller FN 70 år. Världsorganisationen bildades i slutskedet av andra världskriget av de allierade stater som bekämpat axelmakterna. Namnet ”Förenta Nationerna” kom att befästas av USAs president Franklin D. Roosevelt och användes för första gången i Förenade Nationernas deklaration den 1 jaunari 1942.

De Förenade nationernas konferens (engelska: United Nations Conference on International Organization) i San Francisco inleddes den 25 april 1945, medan slutstriderna mot Nazityskland fortfarande pågick i Europa. Då konferensen avslutades två månader senare, undertecknade representanter för grundarnationerna den stadga som upprättade FN och som gäller än idag.

Formellt räknas grundandet från den 24 oktober 1945, när säkerhetsrådets fem permanenta medlemmar Kina, Frankrike, Sovjetunionen, Storbritannien, USA och en majoritet av de övriga länderna hade ratificerat den. Därför firas FN-dagen varje år den 24:e oktober.

10 22 2015UN BluePå lördag kommer därför mer än 230 ikoniska monument, byggnader, muséer, broar och andra landmärken i mer än 45 länder att lysas upp i blått – de Förenta Nationernas officiella färg – som en del av den globala kampanjen ”Turn the World UN Blue” för att uppmärksamma FN-dagen och världsorganisationens 70-årsdag.

Världsberömda monument som den kinesiska muren, Gizas pyramider i Egypten, Kristusstatyn i Rio de Janeiro och Empire State Building i New York kommer att belysas i blått. Andra deltagare är bl.a. Eremitaget i Ryssland, den historiska staden Petra i Jordanien och det lutande tornet i Pisa.

I Sverige är det Globen och Kristianstads historiska teaterbyggnad som blir upplysta på FN-dagen. Norge belyser Oslos rådhus, Finland Helsingfors domkyrka och Danmark både tivoli och den lilla sjöjungfrun. På Island kommer det ikoniska ”Imagine” fredstornet, som vanligen lyser endast på John Lennons födelsedag, att lysa i blått.

Nordens gropiga väg mot FN-medlemskap

Eftersom de Förenade Nationerna var en organisation för det andra världskrigets vinnare, var Finland inte närvarande under konferensen i San Fransisco. Det var inte förrän det slutgiltiga fredsfördraget undertecknades i Paris 1947 som Finlands väg för medlemskap påbörjades. Finland blev fullvärdig medlem år 1955, men har mycket att tacka för generalkonsul Ville Niskanen som råkade befinna sig på rätt plats under rätt tidpunkt. Tack vare honom och hans kontakt till FN:s generalsekreterare Trygve Lie, fick Finland del av alla officiella FN-dokument sedan 1946.

SC votes the admission of 16 new members to UN UN Photo MBSverige anslöt sig aldrig till Förenade nationernas deklaration under kriget, eftersom det hade inneburit att ge upp neutraliteten och ansluta sig till de allierade. Sverige var därför inte heller bland de nationer som var med och grundade organisationen 1945, utan blev upptagen som medlem den 19 november 1946. Därefter har enskilda svenskar har med framgång tjänat FN i olika funktioner. Dag Hammarskjöld var FN:s generalsekreterare 1953-1961. Den förste FN-medlaren var Folke Bernadotte. Efter honom har flera andra svenskar haft viktiga uppdrag inom FN: Olof Palme,  Jan Eliasson, Hans Corell och Hans Blix för att nämna några.

Norge underteckande FN-fördraget den 26 juni och ratificerade den 27 november 1945. Stortinget gav sitt samtycke den 14 november 1945.

Trots den omdiskuterade danska samarbetspolitiken med den tyska ockupationsmakten från 1940-1943 uppnådde Danmark år 1945 status som allierad och blev därmed ett av de länder som grundade världsorganisationen.
Island erbjöds att gå med i FN som grundande medlemsland, men avböjde eftersom landet måste utlysa krig med Tyskland. Island blev medlem år 1946.

Vid grundandet fanns 51 suveräna stater som medlemmar och sedan juli 2011, då Sydsudan blev upptaget, har organisationen 193 medlemsstater, vilket innebär att nästan samtliga av världens självständiga nationer är medlemmar.

UNRICs relaterade länkar:

Hemsidan för UN70: http://www.un.org/un70