Vi kan inte återgå dit vi var innan COVID-19

Antonio Gueterres
FN:s generalsekreterare säger att återhämtningen efter COVID-19 måste leda till mer resilienta samhällen och ekonomier. FOTO: un.org

FN:s generalsekreterare António Guterres säger att världen nu betalar ett högt pris efter att ha bortprioriterat grundläggande offentliga tjänster. I en artikel som publicerades i The Guardian skriver han att lärdomen från COVID-19 är att vi måste bygga mer inkluderande och hållbara ekonomier och samhällen som är mer resilienta att möta pandemier.

– Vi kan helt enkelt inte gå tillbaka dit vi var innan COVID-19, med samhällen som är sårbara för kriser. Pandemin har på ett brutalt sätt påmint oss om det pris som vi betalar för svagheter inom hälsosystem, social trygghet och offentliga tjänster.

Han sa att COVID-19 har understrukit och förvärrat sociala olikheter i samhället. Särskilt när det gäller olikheter mellan könen. Viruset har avslöjat hur beroende ekonomin är av det osynliga, obetalade omsorgsarbetet som finns i hemmen.

– Nu är det tid för att dubbla våra insatser för att bygga allt mer inkluderande och hållbara ekonomier och samhällen som är mer resilienta att möta pandemier, klimatförändringar och andra globala utmaningar. Återhämtningen efter COVID-19 måste leda till en annan ekonomi. Vår plan framöver är fortfarande Agenda 2030 och de globala målen, säger FN:s generalsekreterare.

Läs Guterres artikel här.