75 måter FN utgjør en forskjell på: Bekjemper verdens narkotikaproblem 43/75

0
623
UN Photo/Staton Winter

FNs 75-årsjubileum – 75 måter FN utgjør en forskjell på:

FNs kontor for narkotika og kriminalitet (UNODC) jobber for å redusere tilbud og etterspørsel av ulovlige rusmidler. Grunnlaget er de tre viktigste FN-konvensjonene om narkotikaregulering. Kontoret samarbeider med nasjonale myndigheter for å forbedre både helse og sikkerhet ved å forebygge, behandle og regulere rusmisbruk. Arbeidet for å bekjempe det globale narkotikaproblemet har reversert en 25-årig økning i rusmisbruk. Likevel foregår det i mange land fortsatt narkotikadyrking og menneskehandel, som er konsekvensene av den globale narkotikaindustrien. Derfor engasjerer UNODC seg spesielt i Afghanistan, Sør-Amerika, Sentral-Asia, Myanmar og Vest-Afrika.

Man anslår at omkring 271 millioner mennesker, eller 5,5 prosent av verdens befolkning, benyttet seg av narkotika i 2016. Antallet personer som bruker ulovlige rusmidler er 30 prosent høyere enn det var i 2009. Selv om økningen delvis skyldes en vekst i verdens befolkning på 10 prosent, viser tall at utbredelsen av narkotikabruk i Afrika, Asia, Europa og Nord-Amerika er høyere sammenlignet med 2009.

Det er fortsatt mangel på forebygging og behandling av narkotikamisbruk i mange deler av verden. Kun én av syv rusmisbrukere får behandling hvert år.

World Drug Report er en årlig publikasjon fra FNs kontor for narkotika og kriminalitet (UNODC). Rapportenes mål er å øke forståelsen rundt verdens rusproblem. World Drug Report 2020 viser at innsatte i fengsel har større sjanse for å bli rammet av sykdommer som HIV, hepatitt C og tuberkulose enn resten av befolkningen. De som bruker rusmidler i fengsel er i særlig grad utsatt for slike sykdommer.

fn 75 norge