Generalsekretæren utpeker statsminister Jens Stoltenberg til å lede FNs høynivågruppe om finansieringen av klimatiltak i fattige land

0
664
UN logo

7 juni 2010

UN logoStatsminister Jens Stoltenberg skal lede gruppen sammen med Meles Zenavi, statsminister i den føderale demokratiske republikken Etiopia. Klimagruppen er opprettet av FNs generalsekretær Ban Ki-moon og har fått i oppgave å mobilisere de ressurser som ble lovet under klimatoppmøtet i København. De skal utforme praktiske forlag for å se på finansieringen av utslippskutt og tilpasningsstrategier. Gruppen skal presentere sin endelige rapport før FNs neste klimatoppmøte i desember i år.