75 måter FN utgjør en forskjell på: Fungerer som en global tenketank 51/75

0
685
FOTO: Unsplash/ Mari Helin

FNs 75-årsjubileum – 75 måter FN utgjør en forskjell på:

FN leder an forskningen på globale forhold. Slik forskning kan bidra til å finne løsninger på våre felles problemer.

The UN Population Division er en viktig institusjon innen demografisk forskning og en ledende kilde til informasjon om globale befolkningstrender. Byrået publisere oppdaterte prognoser den globale befolkningsutvikling. The UN Statistics Division er et FN-byrå som samler og formidler statistikk økonomiske, demografiske, og sosiale spørsmål, i tillegg til statistikk knyttet til likestilling, miljø og energi.

FNs utviklingsprogram utgir hvert år en rapport om menneskelig utvikling: The Human Development Report. Den tilbyr empirisk forankrede analyser av viktige utviklingsspørsmål, blant annet den viktige og nyskapende Human Development Index (HDI). Andre studier som hjelper verdens myndigheter med å ta sine avgjørelser er: FNs World Economic and Social Survey, Verdensbankens World Development Report og IMFs World Economic Outlook.

fn 75 norge